--%>

     Ngày 9/8/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập cũng như những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, doanh nghiệp trong thực thi quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực TN&MT, đặc biệt là kiến nghị tại 2 Hội nghị giao ban vùng năm 2019.

       Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ TN&MT nhận được rất nhiều ý kiến của các địa phương liên quan đến vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định pháp luật về TN&MT. Trên cơ sở đó, Vụ Pháp chế đã tổng hợp và trình Bộ trưởng, các Thứ trưởng (825 kiến nghị). Thực hiện kết luận của Bộ trưởng, Vụ Pháp chế đã gửi các đơn vị có liên quan đề nghị phân loại và xử lý theo phạm vi thuộc lĩnh vực phụ trách. Mới đây, tại 2 hội nghị giao ban vùng năm 2019 (Tây Ninh và Thanh Hóa), các địa phương đã có 68 kiến nghị (42 kiến nghị khu vực phía Nam và 26 kiến nghị khu vực phía Bắc), nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và công tác tổ chức cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp đó, các địa phương tiếp tục gửi Bộ TN&MT 71 kiến nghị.

     Đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đã phối hợp với các đơn vị chức năng trả lời kịp thời, trong đó, ở lĩnh vực môi trường, hiện Tổng cục Môi trường đã xử lý 381/421 ý kiến tiếp nhận thông qua đường văn bản (chiếm 90,5%). Một số vấn đề liên quan đến sửa đổi Luật BVMT năm 2014 cũng đang được Tổng cục nghiên cứu, bổ sung.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, Cục đang xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản hướng dẫn dùng chung để các địa phương tham khảo, nghiên cứu, thực hiện thống nhất, nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi, xử lý văn bản giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với các địa phương. Qua hệ thống trao đổi văn bản trực tuyến giữa Bộ với các địa phương, đến hết ngày 31/7, đã gửi hơn 19.000 văn bản tới các địa phương và cũng nhận lại 226.000 văn bản cần trả lời. Hiện nay, Cục đang phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng hệ thống trả lời kiến nghị, hướng dẫn giải đáp thực hiện pháp luật trên nền công nghệ hiện đại, thông minh và đa dụng…

     Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, việc thực thi các quy định pháp luật về TN&MT có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội. Những kiến nghị của các địa phương là cơ sở để Bộ tổng hợp, sửa đổi, đồng thời tham mưu cho Chính phủ những chính sách, quyết định đúng đắn, để phát triển đất nước bền vững. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trực thuộc, trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau và với các địa phương để kịp thời cung cấp thông tin cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

     Về các kiến nghị liên quan đến kiện toàn công tác cán bộ của ngành trong tình hình mới, Bộ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tăng cường hướng dẫn Sở TN&MT các địa phương đề xuất, xây dựng tiêu chí sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm tính hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất phát triển đồng bộ, bảo đảm kết nối thông tin kịp thời, hiệu quả giữa Bộ với các Sở TN&MT.

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 945180