--%>

    Từ ngày 9 - 10/11/2018, tại Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM cho hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2018.

 

Toàn cảnh Lớp tập huấn

 

    Mục đích của Lớp tập huấn là nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên kiến thức thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng NTM; góp phần cùng các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện thắng lợi và có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh.

    Tại Lớp tập huấn, các học viên đã được chuyên gia thuộc Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi cục BVMT tỉnh Thái Nguyên truyền thụ một số nội dung như: Tổng quan Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và nội dung chương trình giai đoạn 2016 - 2020; Vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và tổ chức trong xây dựng NTM; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; Công tác giữ gìn, BVMT ở nông thôn…

    Cũng trong khuôn khổ chương trình Lớp tập huấn, các học viên đã được đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệp xây dựng một số mô hình NTM tại huyện Hải Hậu (Nam Định).

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 3321462