--%>

     Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, năm 2019, công tác quản lý và BVMT luôn được tỉnh Thái Nguyên quan tâm, kịp thời cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về BVMT phù hợp với yêu cầu của tỉnh.

     Nhằm triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các Sở/ngành, địa phương tham mưu cụ thể hóa và lồng ghép thực hiện trong các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án. Trong đó, tập trung triển khai Đề án BVMT cho từng giai đoạn từ 2011 - 2015 và 2016 - 2020; Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) đô thị tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013, Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Chỉ thị số 22/CT-UBND về triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về vấn đề BVMT; Đề án BVMT nông nghiệp nông thôn đến năm 2020; Kế hoạch truyền thông môi trường; Dự án hỗ trợ quản lý CTR sinh hoạt, y tế trên địa bàn tỉnh; Đề án phân loại rác tại nguồn...

 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng cam kết thực hiện phong trào: Chống ô nhiễm không khí và Chống rác thải nhựa

 

     Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về phong trào "Chống rác thải nhựa", ngày 6/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3019/UBND-CNN chỉ đạo các cấp/ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai các giải pháp giảm thiểu sử dụng túi ni lông, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa; Tổ chức Cuộc thi tái chế chất thải nhựa nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người. Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa và hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo và kêu gọi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ký cam kết tham gia phong trào "Chống rác thải nhựa", đến nay đã có gần 80 cơ quan, đơn vị đăng ký cam kết tham gia. Ngay tại Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và phong trào "Chống rác thải nhựa" do UBND tỉnh tổ chức, các pano, băng rôn, phướn… đều được thay thế (từ in trên chất liệu bạt nhựa hiplex sang in trên chất liệu vải) dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Các chai nước nhựa đã được thay bằng ly thủy tinh, cốc giấy dễ phân hủy nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động tháng hành động vì môi trường năm 2019

     Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên, các Sở, ngành liên quan và sự vào cuộc tích cực của cả cộng đồng, doanh nghiệp… công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những chuyển biến tích cực, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thanh Tuấn

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 9/2019)

Thống kê

Lượt truy cập: 2137328