--%>

     Ngày 19/9/2018, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với UBND, Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. 

 

Các đoàn thể, tổ chức thu dọn rác dọc bờ sông Trà Lý

 

     Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Bình đã xây dựng, duy trì 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia; gần 1.000 mô hình "Đường hoa phụ nữ", mô hình “Trồng hoa thay thế cỏ dại” tại trụ sở UBND xã và trên các trục đường xã, đường thôn; hàng nghìn đoạn đường và dòng sông phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường; đồng thời triển khai nhiều mô hình BVMT hiệu quả như: Phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, Gia đình hội viên phụ nữ thân thiện mới môi trường, Cánh đồng sạch, Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, Chợ sạch nông thôn, Phụ nữ nói không với sử dụng túi nilông khi đi chợ... Những hoạt động cụ thể, thiết thực của mỗi cấp Hội phụ nữ và của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Thái Bình đã góp phần quan trọng cùng địa phương BVMT xanh - sạch - đẹp.

     Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên đề nghị, cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp BVMT vào nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành một cách phù hợp, hiệu quả; đưa nội dung BVMT vào sinh hoạt thường xuyên của các cộng đồng dân cư; xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, chuyển giao công nghệ BVMT, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình thu gom, xử lý chất thải; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân tham gia công tác BVMT. Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện tốt các quy định BVMT; tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu phát sinh rác thải, tích cực áp dụng các nguồn năng lượng mới, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra với những tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn…

     Riêng đối với Hội LHPN tỉnh, cần tiếp tục đổi mới, tích cực phối hợp với các cấp, ngành để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp chặt chẽ với hội LHPN các cấp thực hiện tốt cuộc vận động này, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí "3 sạch” trong các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, xã, phường văn hóa và tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới...

     Ngay sau Lễ mít tinh, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, hội viên Hội người cao tuổi, học sinh, sinh viên tham gia diễu hành, cổ động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch trên một số tuyến phố và ra quân tổng vệ sinh tuyến đường hai ven bờ sông Trà Lý, TP. Thái Bình. 

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 133607