--%>

     Là thành phố (TP) địa đầu Đông Bắc của đất nước, Móng Cái (Quảng Ninh) có diện tích tự nhiên 518,27 km2, gồm 17 đơn vị hành chính (8 phường và 9 xã). Xác định công tác BVMT là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, TP. Móng Cái đã tăng cường công tác BVMT gắn với xây dựng NTM, bằng nhiều mô hình hiệu quả.

     Để công tác BVMT đi vào nền nếp, trở thành thói quen hàng ngày của mỗi người dân, năm 2017, Móng Cái đã phát động 7 cuộc ra quân thực hiện phong trào “Ngày xanh trong tuần”. Kết quả, 17/17 xã, phường tổ chức được 733 cuộc ra quân làm vệ sinh môi trường, thu hút 64.799 lượt người tham gia phát quang bụi rậm, khơi thông nạo vét cống, rãnh thoát nước, kênh mương, nội đồng, vận động di dời chuồng trâu, bò ra xa khu vực nhà ở và xử lý một số “điểm nóng” tập kết rác. Cùng với đó, bằng nguồn vốn ngân sách kết hợp với xã hội hóa, TP đã xây dựng được 417 nhà tiêu hợp vệ sinh. Các xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực và xã Hải Sơn đã triển khai xây dựng hạ tầng xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt, với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. TP cũng đã thí điểm triển khai thực hiện mô hình lò đốt rác mini tại 2 xã Bắc Sơn, Quảng Nghĩa; mô hình huy động nhà trường và học sinh tham gia công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa tại xã Vạn Ninh bước đầu đem lại hiệu quả. Sau gần 2 tháng triển khai, địa bàn 4/4 thôn đã đảm bảo vệ sinh môi trường, khuôn viên 2 trường học xanh - sạch - đẹp, trên địa bàn không còn các điểm tập kết rác tự phát, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại xã Vạn Ninh.

 

Mô hình vệ sinh môi trường cảnh quan gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái

 

     Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ, giữ gìn môi trường, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP đã thành lập được 11 chi hội kiểu mẫu thực hiện “5 không, 3 sạch” gắn với thôn/khu dân cư kiểu mẫu, với 610 thành viên tham gia; 33 nhóm “Liên gia tự quản 3 sạch”, với 267 thành viên tại 14 xã/phường; 1 tổ phụ nữ thực hiện "Quầy hàng văn minh thương mại" tại chợ Trung tâm TP. Đồng thời, duy trì hiệu quả 176 công trình măng non, 30 "Đoạn đường em chăm"; nâng cao chất lượng mỹ quan của 46 đoạn đường Xanh - Sạch - Đẹp do phụ nữ tham gia quản lý; 4 mô hình "Đoạn đường Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý an toàn giao thông - văn minh đô thị", 7 tuyến đường "Văn minh đô thị", 7 mô hình “Tự quản về an ninh trật tự, môi trường thân thiện khu dân cư”; tiếp tục vận động hội viên và nhân dân thực hiện phong trào “Thắp sáng đường quê” 1.550 m đường, với 42 bóng đèn thuộc 9 tuyến đường; đổ bê tông 3 tuyến đường với chiều dài 450 m, kinh phí khoảng 472 triệu đồng.

     Ngoài ra, TP cũng thường xuyên triển khai các hoạt động BVMT, xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp thông qua các chương trình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vận động người dân tích cực trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông.

     Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, sự tham gia nhiệt tình của Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, đoàn thể và đông đảo nhân dân, đến nay, toàn TP đã đạt 16,2/20 tiêu chí; 45,6/53 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí NTM của UBND tỉnh Quảng Ninh. TP có 9/9 xã đạt chỉ tiêu về nước hợp vệ sinh; 5/9 xã đạt chỉ tiêu nước sạch; 8/9 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về BVMT; 7/9 xã đạt chỉ tiêu về xây dựng cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn; 9/9 xã đạt chỉ tiêu về mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; 6/9 xã đạt chỉ tiêu về chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; 8/9 xã đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; 8/9 xã đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường. Năm 2018, TP phấn đấu đưa 3 xã (Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực) đạt chuẩn NTM; hoàn thiện bổ sung, nâng cấp tiêu chí cho 3 xã (Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Xuân) đã đạt chuẩn NTM năm 2016; ít nhất 2 thôn/xã đạt chuẩn khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu và 100 hộ đạt tiêu chuẩn hộ NTM kiểu mẫu. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, TP đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, với tổng số vốn NTM năm 2018 là 37.760 triệu đồng (trong đó: nguồn vốn tỉnh hỗ trợ 7,020 tỷ đồng, nguồn vốn TP đối ứng 30,740 tỷ đồng).

     Để nâng cao hiệu quả công tác BVMT, hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM, hiện TP đang tập trung thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Trong thời gian tới, TP sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, lấy địa bàn thôn, khu dân cư là đầu mối để thực hiện với mục tiêu tại các thôn, rác được thu dọn sạch; bắt đầu từ các thôn/khu kiểu mẫu để từng bước nhân rộng, trong đó, các hộ gia đình được chỉnh trang, nâng cấp theo 7 tiêu chí hộ gia đình NTM kiểu mẫu…, góp phần xây dựng TP. Móng Cái Xanh - Sạch - Đẹp và thân thiện với môi trường.

 

Phạm Bắc

Hội Nông dân Việt Nam

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 10/2018)

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2796499