--%>

     Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của Sở TN&MT TP ngày 22/1/2018. 

 

 

     TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 20.000 hộ sống ven kênh, rạch. Trong tháng 2/2018, TP sẽ tổ chức hội thảo mời gọi nhà đầu tư xử lý nhà ven kênh, rạch. Đây là vấn đề lớn cần giải quyết, không chỉ giải quyết chỗ ở cho người dân mà còn góp phần cải thiện vệ sinh môi trường, phát triển du lịch ven sông.

     Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, trong các nhiệm vụ năm 2018, Sở cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt một số mục tiêu cụ thể như: Giảm 31,2% tổng lượng khai thác nước dưới đất; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 95%; tỷ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%... 

     Giám đốc Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, năm 2018, Sở sẽ thực hiện các giải pháp giảm khai thác nước dưới đất từ 716.000 m3/ngày xuống còn 487.000 m3/ngày, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài nguyên nước, lập quy hoạch tổng thể tài nguyên nước TP đến năm 2030, đặt hàng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá các yếu tố tác động đến trữ lượng, chất lượng nguồn nước mặt, nước dưới đất trên địa bàn. 

     Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành đồ án quy hoạch, triển khai quy hoạch xử lý chất thải rắn TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, tham mưu cho UBND TP ban hành các quy định liên quan đến việc quản lý nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước về xử lý chất thải…

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 133607