--%>

     Từ ngày 15/8 - 15/10/2018, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện tổ chức hàng loạt sự kiện thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2018, với chủ đề “BVMT khu dân cư và nơi công cộng”.

 

 Đoàn viên, thanh niên TP tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố

 

     Mục đích của việc tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là nhằm duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT, hướng đến thay đổi hành vi, hình thành lối sống thân thiện môi trường, phấn đấu 80% người dân áp dụng những hành vi BVMT đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.

     Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức BVMT cho cộng đồng dân cư, Sở TN&MT TP sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng, phù hợp với điều kiện và tình hình địa phương, đơn vị; có sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, ngành, tổ chức đoàn thể và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và dân cư trên địa bàn; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia BVMT bằng những việc làm cụ thể, giải quyết các vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị.

 

Châu Long

Thống kê

Lượt truy cập: 2019780