--%>

   Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh vừa công bố đường dây nóng chống tiếng ồn qua số điện thoại: 08.38293653.

   Đường dây nóng 08.38293653 nhằm tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh của người dân liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó có ô nhiễm tiếng ồn trong sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ.

   Sau khi tiếp nhận, tùy theo tính chất mức độ thông tin về tình trạng ô nhiễm, đối tượng gây ô nhiễm, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị Phòng TN&MT quận, huyện kiểm tra, đồng thời thông báo kết quả kiểm tra, xử lý để người dân biết và báo cáo kết quả đến thanh tra.

   Để bảo đảm tính chính xác, khách quan của kết quả phân tích mẫu môi trường, khi tiến hành kiểm tra những trường hợp người dân phản ánh, thanh tra Sở TN&MT TP.HCM sẽ kiểm tra theo hình thức đột xuất.

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 881993