--%>

     Ngày 19/9, Bộ TN&MT đã có Quyết định số 2146/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ kiểm tra, giám sát BVMT đối với các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đang đầu tư trong Khu kinh tế.

 


 

     Theo Quyết định, Tổ kiểm tra, giám sát do Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Lương Duy Hanh,Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT làm tổ trưởng cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Công an tỉnh Thanh Hóa… và các chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài nước tiến hành kiểm tra kể từ ngày 19/9/2016 đến khi các dự án và chủ đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn hoàn thành các công trình BVMT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận trước khi đưa vào vận hành (dự kiến từ năm 2016-2018).

     Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và các dự án đang đầu tư trong Khu kinh tế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành; Thống kê các nguồn thải cần phải kiểm soát trong Khu kinh tế Nghi Sơn; Giám sát hoạt động xả nước thải ra môi trường của các cơ sở và Khu kinh tế; giám sát tiến độ xây dựng các công trình BVMT và quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn và Dự án đầu tư hạ tầng, hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu Kinh tế Nghi Sơn; Việc thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc xả thải, xử lý chất thải của các cơ sở và Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau đó tổng hợp kết quả giám sát, kiểm tra và định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT.

 

Nam Hưng

Thống kê

Lượt truy cập: 3324769