--%>

     Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam vừa ký Quyết định số 174/HMTg, lập Hội đồng và Ban Biên tập các công trình nghiên cứu khoa học “Môi trường, tập X”.

 

 

     Đây là tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học số Đặc biệt, chào mừng 30 năm thành lập Hội BVTN&MT Việt Nam (1988 - 2018) nên có nhiều nhà khoa học hưởng ứng, gửi bài.

     Tới nay, Văn phòng Hội nhận được trên 30 bài cho Tuyển tập này và lãnh đạo Hội đã mời 7 Giáo sư và Phó Giáo sư tham gia Hội đồng Biên tập và 4 chuyên gia khác tham gia Ban Biên tập. Cụ thể: GS. TS.NGDN Đặng Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, làm Chủ tịch Hội đồng Biên tập; GS. TS. NGND Trần Hiếu Nhuệ, Phó Chủ tịch; PGS. TS Lê Xuân Cảnh, Ủy viên; PGS. TS Nguyễn Chu Hồi, Ủy viên; PGS. TS Lê Văn Thăng, Ủy viên; PGS. TS Nguyễn Văn Viết, Ủy viên; PGS. TS Lê Bắc Huỳnh, Ủy viên. PGS. TS Phùng Chí Sỹ, Tổng thư ký khu vực phía Nam làm Trưởng ban Biên tập các công trình nghiên cứu khoa học “Môi trường, tập X” và 3 thành viên: Phạm Thị Bích Thủy; Phạm Mai Duy Thông và Nguyễn Thị Thanh Tú là Biên tập viên.

     Sau khi được được Hội đồng Biên tập thông qua, các công trình nghiên cứu khoa học này sẽ được chuyển tới Nhà xuất bản Khoa học và Công nghệ Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam để in thành Tuyển tập “Môi trường, tập X” vào cuối tháng 10/2018.

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 958079