--%>

      Ngày 21/10/2016, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2419/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng kỹ thuật (HĐKT) đánh giá việc khắc phục hậu quả vi phạm của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh).

     Theo đó, HĐKT có trách nhiệm đánh giá kết quả và kế hoạch khắc phục tồn tại, vi phạm về  BVMT của Công ty Formosa Hà Tĩnh; Báo cáo kết quả cho Hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung và cam kết thực hiện của Công ty Formosa Hà Tĩnh theo Quyết định số 1619/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2016 của  Bộ TN&MT.

        HĐKT có 15 thành viên, do TS. Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường làm Chủ tịch và các thành viên thuộc cơ quan quản lý (Tổng cục Môi trường; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương;  Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN…); các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ môi trường và Phát triển bền vững, Đại học Khoa học tự nhiên; Viện Công nghệ xạ hiếm…

 

An Vi

Thống kê

Lượt truy cập: 2680614