--%>

     Vừa qua, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1610/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng giám sát việc khắc phục hậu quả do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung và cam kết thực hiện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

     Hội đồng do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch gồm: Đại diện Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam; Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh. Uỷ viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các Bộ: NN&PTNT, KH&CN, Thông tin và Truyền thông, Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế; Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước và các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính, KH - CN, Thanh tra, Văn phòng Bộ TN&MT cùng một số chuyên gia khoa học trong nước và quốc tế.

     Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá thiệt hại, giải pháp xử lý ô nhiễm do sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung; Thẩm định kế hoạch, kết quả khắc phục các vi phạm và việc thực hiện các cam kết về BVMT của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

 

Bình Minh

Thống kê

Lượt truy cập: 2795544