--%>

     Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về việc Công ty TNHH khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo gây ô nhiễm môi trường, ngày 14/7/2016, Bộ TN&MT đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về hoạt động của Công ty này.

     Tại buổi làm việc, Bộ TN&MT thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành ngay việc thanh tra toàn diện về TN&MT của Công ty Núi Pháo bắt đầu từ đầu tháng 8/2016. Việc thanh tra sẽ bao gồm một số lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TN&MT như BVMT, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai.

 

Một góc Dự án Núi Pháo (Ảnh: TBKTSG)

 

     Thanh tra Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ các nội dung thanh tra và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, đoàn thanh tra sẽ có sự tham gia của các nhà khoa học thuộc một số lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo. Trên cơ sở kết luận của đoàn thanh tra, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ yêu cầu Công ty Núi Pháo thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty.

     Để chuẩn bị cho công tác thanh tra, Bộ TN&MT yêu cầu Công ty Núi Pháo đánh giá toàn diện tác động tới môi trường, cuộc sống của người dân do các hoạt động của Công ty gây ra, trên cơ sở đó Bộ sẽ phối họp với UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét phạm vi các hộ dân tại xóm 3, xóm 4 xã Hà Thượng, huyện Đại Từ có thể phải di dời; Báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện và các nội dung thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ khai thác và chế biến (làm rõ việc tăng chủng loại và khối lượng hóa chất sử dụng) so với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt; Lập Kế hoạch đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc liên tục, tự động đối với nước thải theo quy định tại Khoản 3, Điều 39, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

     Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin về kết quả thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch di dời, tái định cư đối với toàn bộ các khu vực liên quan đến dự án Núi Pháo; Các thông tin, tư liệu liên quan đến vấn đề môi trường xảy ra trong thời gian qua; Việc thực hiện báo cáo ĐTM và các công trình BVMT của Dự án Nhà máy công nghệ cao tinh luyện vonfram.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2099063