--%>

     ​​Hệ thống kênh rạch chằng chịt khắp 24 quận, huyện tại TP. Hồ Chí Minh tạo cảnh quan cho TP nhưng cũng là nguồn tiếp nhận nước thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cũng như sinh hoạt của người dân. Hiện nay, tổng lượng nước được khai thác, cấp sử dụng trên địa bàn TP khoảng 1.850.000 m3/ngày (lượng nước cấp là 1.200.000 m3/ngày, nước ngầm khai thác khoảng 650.000 m3/ngày), tương ứng với lượng nước thải vào khoảng 1.750.000 m3/ngày.

     Trong đó, theo ước tính, lượng nước cấp cho sinh hoạt trên địa bàn TP khoảng 1.200.000  m3/ngày và lượng nước thải phát sinh tương ứng. Hầu hết, nước thải sinh hoạt của dân cư đều được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại trước khi thải ra ngoài. 18/8 khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có nhà máy xử lý nước thải tập trung với lưu lượng xử lý bình quân 49.370  m3/ngày trên tổng công suất thiết kế là 75.300 m3/ngày. 100% các bệnh viện, phòng khám đa khoa đều đã có hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Nước thải phát sinh từ các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân đang được thống kê, kiểm tra để quản lý chặt chẽ đảm bảo hướng đến chỉ tiêu 100% nước thải y tế được thu gom xử lý.

     Hiện nay, TP.HCM đã đầu tư 2 hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 171.000 m3/ngày, đêm, xử lý khoảng 13,2% nước thải đô thị. Với lưu lượng xả thải khá lớn thì nước thải sinh hoạt cũng là nguồn ô nhiễm chính cho kênh rạch trên địa bàn TP.

 

Khu xử lý nước thải sản x​uất của doanh nghiệp chuyên giết mổ gia súc Vissan

 

     Bên cạnh đó, TP đang triển khai quan trắc chất lượng nước mặt tại 26 vị trí trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai và 15 vị trí đối với các kênh rạch nội thành cho các mục tiêu cấp nước, giao thông thủy, tiêu thoát nước. Trong đó, tại 6 vị trí phục vụ cho mục đích cấp nước, hầu hết các thông số chất lượng nước mặt đạt quy chuẩn của nguồn phục vụ cấp nước sinh hoạt. Riêng chỉ tiêu vi sinh (Coliform) chưa đạt quy chuẩn do ảnh hưởng từ nguồn nước thải sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng nước cấp trước khi phục vụ cho sinh hoạt của người dân đều qua hệ thống xử lý đạt yêu cầu cấp nước (chỉ tiêu vi sinh được xử lý bằng phương pháp khử trùng).

     UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Sở, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai các giải pháp trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020, đồng bộ với các giải pháp thực hiện Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, Chương trình giảm ngập nước với mục tiêu: 100%  nước thải bệnh viện, nước thải các cơ sở công nghiệp được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, và xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

     Đối với công tác quản lý chất lượng môi trường nước dưới đất, UBND TP đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện: Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng nước ngầm, khai thác cát trên sông; Xây dựng và triển khai Quyết định cấm, hạn chế xây dựng mới các công trình khai thác nước dưới đất; Xây dựng và triển khai Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất, trám lấp giếng khai thác không sử dụng; Nghiên cứu xây dựng bản đồ tầng nước ngầm làm căn cứ đánh giá sự lan truyền ô nhiễm và bố trí các giếng khoan quan trắc chất lượng nước ngầm tại các khu liên hợp xử lý chất thải TP.

     Đối với quy hoạch nhà máy xử lý nước thải tập trung, TP đã và đang tiếp tục kêu gọi, lựa chọn các nhà đầu tư bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo quy hoạch đến năm 2025, TP sẽ xây dựng 12 nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt nhằm xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn.

     Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, TP chỉ lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đô thị đảm bảo hiện đại, hạn chế phát sinh mùi hôi tối đa, diện tích sử dụng đất, chi phí vận hành hợp lý. Đặc biệt, sẽ ưu tiên kêu gọi đầu tư với hình thức xã hội hóa, đầu tư theo hình thức PPP hoặc tìm nguồn vốn đầu tư từ vốn vay nước ngoài, ODA, từ các Chương trình biến đổi khí hậu.

     Ngoài ra, TP sẽ rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước trên cơ sở kết hợp các lưu vực thoát nước, tận dụng tối đa những mặt bằng đã được giải tỏa và phù hợp với mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

Đinh Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2521512