--%>

     Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Bộ TN&MT phát động, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tập trung tuyên truyền, kiểm soát, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chủ trương phân loại rác tại nguồn để BVMT trên địa bàn.

     Việc triển khai Cuộc vận động giảm thiểu sử dụng túi ni lông, tiến đến nói không với túi ni lông và thực hiện chủ trương phân loại rác tại nguồn trên địa bàn TP đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào cuộc xây dựng Hội An - TP sinh thái - văn hóa - du lịch. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế, nhất là ngành Du lịch, đã đặt ra những vấn đề cấp bách trong công tác quản lý rác thải tại địa phương. Theo thống kê năm 2018, TP. Hội An phát sinh gần 100 tấn rác mỗi ngày, lượng rác thải nhựa dùng một lần chiếm tỉ lệ cao, khoảng 20%.

 

TP. Hội An đã triển khai tuyên truyền, kiểm soát, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy

 

     Để giải quyết vấn đề còn tồn đọng, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không sử dụng chai nhựa đựng đồ uống, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần trong mọi hoạt động, cuộc họp, hội nghị, sự kiện, lễ hội hoặc tiếp khách. Thay vào đó là sử dụng các sản phẩm phù hợp và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, TP. Hội An cũng đẩy mạnh việc phân loại rác tại nguồn trên toàn địa bàn TP; hướng dẫn người dân cách xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp đốt, chôn lấp hoặc sản xuất phân compost, biogas tại các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình có diện tích đất lớn, sân vườn rộng.

     Bên cạnh đó, UBND TP. Hội An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam xây dựng kế hoạch hành động chung của ngành Du lịch - Dịch vụ để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp cũng như du khách trong hạn chế và giảm thiểu sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; có biện pháp hỗ trợ, khuyến khích sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế cho sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; đẩy mạnh chương trình giáo dục môi trường trong học đường.

     Hiện TP. Hội An đang phấn đấu đến cuối năm 2019 có 100% cơ quan, đơn vị, trường học từ TP đến xã, phường không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy; đến cuối năm 2020, tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn; đến cuối năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, từ đó, giảm lượng rác thải từ 13% - 15% mỗi năm, để đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu không rác thải nhựa sử dụng một lần, hướng tới TP “xanh” trong mắt du khách trong và ngoài nước.

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2081718