--%>

     Ngày 9/5/2017, Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm “Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP”. 

 

Toàn cảnh Tọa đàm

 

     Theo  Sở TN&MT TP.HCM, hiện trung bình mỗi ngày toàn TP có khoảng 7.000 -8.000 tấn chất thải, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2016 và tỷ lệ này cũng được tăng đều qua các năm. Tuy nhiên đến nay, phần lớn khối lượng rác thải vẫn được xử lý bằng biện pháp chôn lấp làm phát sinh mùi hôi, nước rỉ rác, gây nhiều bức xúc trong cộng đồng và tạo gánh nặng lớn cho TP trong việc tìm quỹ đất lớn để chôn lấp rác. Bên cạnh đó, số lượng rác sinh hoạt không được phân loại tại nguồn gây khó khăn cho công tác xử lý. Hiện TP. Hồ Chí Minh có hai hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường, đó là hệ thống công lập (công ích TP, quận - huyện chiếm 40%) và hệ thống dân lập (cá nhân, tập thể, hợp tác xã chiếm tỉ lệ 60%). Rác thải sinh hoạt sau thu gom được tập trung về khoảng 1.000 điểm nằm xen kẽ trong khu dân cư nên gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

     Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu cho rằng, cần tăng cường công tác quản lý rác thải hiện nay; gắn trách nhiệm của chính quyền với người dân trong BVMT; thành lập tổ tự quản môi trường; nâng cao năng lực tham gia đấu thầu để nâng chất lượng hoạt động dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn TP.

 

Lê Chính

Thống kê

Lượt truy cập: 5303402