--%>

     UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao các sở ngành và quận huyện về việc tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn.

     Cụ thể, nhằm tạo điều kiện cho học sinh hiếu được ý nghĩa, lợi ích và tích cực tham gia, UBND TP giao Sở Giáo dục & Đào tạo TP nghiên cứu lồng ghép việc giảng dạy các kiến thức, kỹ năng của việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào các chương trình chính khóa và ngoại khóa. UBND TP cũng giao Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao ý thức người dân trong việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đề xuất phương án sắp xếp lại mô hình hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập.

 

 

     UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện cần triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 theo lộ trình, chọn điểm và mở rộng phạm vi thực hiện, đảm bảo kết nối với hệ thống thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện đối với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, trường học, cơ quan, bệnh viện, chung cư và các khu dân cư.

 

Nam Việt

Thống kê

Lượt truy cập: 5323388