--%>

    Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 8/3/2019 công nhận TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018. Sau 8 năm (2011 - 2018) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, 7/7 xã của TP. Hòa Bình được công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

 

 

    Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM”. Xác định người dân đóng vai trò chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng kết quả của phong trào, vì vậy, mỗi công trình đều mang đậm dấu ấn của người dân. Từ việc đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất đến việc trực tiếp xây dựng, quản lý đều được người dân bàn bạc công khai. Nhiều công trình dân sinh, hay hoạt động phong trào ở địa phương đạt kết quả hơn mong đợi là do chính người dân đưa ra ý tưởng, tự vận động, tuyên truyền và triển khai thực hiện. 

    Qua 8 năm thực hiện, tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn TP. Hòa Bình là 775,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 42,22 tỷ đồng. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động hội viên, nhân dân trồng các tuyến đường cây, đường hoa, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp. Những con đường đã góp phần khoác lên một diện mạo mới cho nông thôn.

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 2679303