--%>

     Ngày 6/9/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân dự Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Viện Hanns Seidel (Cộng hòa liên bang Đức).

 


Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa 2 bên

 

     Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhận định, trong thời gian qua, 2 bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo, đối thoại chính sách, xuất bản ấn phẩm, tập trung vào các vấn đề quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên, tăng trưởng xanh và BVMT. Qua đó, góp phần đáng kể vào đề xuất các chính sách và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

     Thứ trưởng cũng cho biết, theo Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ TN&MT chủ trì và phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể như: nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn dân vào việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành tài nguyên, môi trường từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách và kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014 – 2020; chống thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất; khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhanh các ngành sản xuất sản phẩm sinh thái; phục hồi, phát triển các nguồn vốn tự nhiên; đẩy mạnh hoạt động tái chế, tái sử dụng các chất phế thải trong nước. Đến nay, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã và đang triển khai thực hiện 2 nội dung: Xây dựng khung chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam trong thời gian 2012-2014 và Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường (2015 – 2017). Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định, chủ trương nhất quán của Chính phủ Việt Nam là phát triển kinh tế phải gắn với BVMT. Điều này được thể hiện trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 với quan điểm: “Tăng trưởng xanh là một phần quan trọng trong Định hướng Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam”.

     Cuối buổi Lễ, đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Viện Hanns Seidel đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường và mở rộng hơn nữa hợp tác trong việc quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, BVMT, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

 

Sơn Tùng

Thống kê

Lượt truy cập: 2041753