--%>

 

 

     Ngày 28/3/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh "Độc lập Năng lượng", nhằm xóa bỏ lệnh hạn chế phát triển ngành năng lượng than dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã xóa bỏ lệnh cấm các công ty than thuê đất Liên bang, cũng như các quy định trong xử lý phát thải khí methane từ sản xuất dầu khí, giảm gánh nặng về BVMT; hủy bỏ những chính sách giảm phát thải khí các-bon và các quyết định cấp phép hạ tầng cơ sở. Sau khi sắc lệnh trên được ban hành, liên minh 23 bang và chính quyền địa phương, cũng như các nhóm BVMT đã phản đối mạnh mẽ và cho rằng, đây là mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

     Trước đây, cựu Tổng thống Barack Obama đã ban hành Kế hoạch Phát triển năng lượng sạch, trong đó yêu cầu các bang trên nước Mỹ cắt giảm khí thải các-bon từ các nhà máy điện. Đây là yếu tố then chốt trong khả năng đáp ứng cam kết của Mỹ đối với Hiệp định Pari về BĐKH.

 

Phương Tâm

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2042006