--%>

     Ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tới dự và phát biểu chỉ đạo.

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài cho biết, xác định vai trò, sứ mệnh quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT ở Trung ương, ngay từ đầu năm, Tổng cục Môi trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2019, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch BVMT; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT; kiểm soát chặt chẽ vấn đề môi trường tại các lưu vực sông, khu công nghiệp, nông thôn và làng nghề; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT); tăng cường giám sát đối với dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT) cao... Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc trực tiếp của tập thể Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cũng như sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan, công tác quản lý nhà nước về BVMT đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đóng góp tích cực vào thành công chung của toàn ngành TN&MT.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Chuyển từ thế bị động sang chủ động ứng phó, giải quyết các vấn đề về môi trường

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Môi trường đã tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt chỉ đạo sát sao việc xây dựng Dự thảo Luật BVMT năm 2014 (sửa đổi); phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT; Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 7, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT; trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 8/3/2019 quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Triển khai 3 nhiệm vụ lập Quy hoạch, 3 đề án trình Thủ tướng Chính phủ được giao tại Chương trình hành động của Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. Đến nay, hầu hết các văn bản đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

     Về công tác cải cách hành chính (CCHC) và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Tổng cục Môi trường đã ban hành các kế hoạch CCHC, kiếm tra công tác CCHC; thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ CCHC; thành lập Tổ công tác thực hiện xác định các chỉ số CCHC hàng năm. Đồng thời, thực hiện dịch vụ vông trực tuyến mức độ 3 - 4 đối với các TTHC; chỉ đạo, điều hành trực tuyến trên Hệ thống quản lý văn bản, giao ban trực tuyến với các Cục, Trung tâm vùng; quản lý điều hành, kkys số hoàn toàn trên môi trường mạng và kết nối với địa phương theo chỉ đạo của Bộ TN&MT. Tổng cục đã giải quyết, trả kết quả 548 TTHC trên tổng số 1.512 hồ sơ tiếp nhận (chiếm 36,2%).

     Đối với công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT, Tổng cục đã hoàn thành kết luận thanh tra năm 2018, xử phạt vi phạm hành chính 29 cơ sở với tổng số tiền 3.659 triệu đồng; tổ chức 3 đoàn thanh tra đối với 53 cơ sở và 4 đoàn kiểm tra việc triển khai kết luận thanh tra trên địa bàn 4 tỉnh đối với 32 cơ sở; 4 đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý về chất thải rắn (CTR) trên phạm vi cả nước. Nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra đột xuất cũng được thực hiện, nhằm giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri, báo chí như: Thanh tra đột xuất tại Công ty TNHH Hapaco Đông Bắc, tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Mía đường, cồn Long Mỹ Phát, tỉnh Hậu Giang; kiểm tra việc vận chuyển, chuyển giao và sử dụng phế liệu gang xỉ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển MHD Việt Nam... Mặt khác, Tổng cục cũng duy trì hiệu quả hoạt động của đường dây nóng, đến nay đã tiếp nhận, giao các địa phương xử lý 600/1.200 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ÔNMT. Theo đó, Tổng cục Môi trường đã chuyển từ thế bị động sang chủ động ứng phó, giải quyết các sự cố, vụ việc về ÔNMT.

     Việc tổ chức thực hiện chấp hành chính sách, pháp luật, các công cụ, biện pháp quản lý và TTHC về môi trường được quan tâm đẩy mạnh, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và chất lượng. Tổng cục Môi trường đã tổ chức thẩm định, phê duyệt 2 báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 230 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 12 báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho 42 dự án, 4 phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản. Cùng với đó, thẩm định, cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho 63 doanh nghiệp; xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho 79 đơn vị; chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu đối với 10 đơn vị; cấp Giấy phép vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại cho 13 đơn vị; đăng ký tiếp cận nguồn gen cho 12 đơn vị; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với 91 tổ chức, Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường cho 8 đơn vị; chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cho 10 đơn vị; cấp Giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam đối với 1 đơn vị...

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu

 

     Tổng cục Môi trường cũng đẩy mạnh kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT, tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành Quyết định thành lập 10 Tổ giám sát môi trường đối với các cơ sở cần giám sát đặc biệt và tiếp tục kiện toàn 4 Tổ giám sát. Giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh; Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam; Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất; Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa); các Dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - Bình Thuận; Nhà máy nhiệt điện sông Hậu (Hậu Giang) và Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh); Dự án Bôxit nhôm Lâm Đồng và các dự án tại Trung tâm điện lực Thái Bình; Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt” tại Quảng Ngãi.

     Bên cạnh đó, Tổng cục chủ động hướng dẫn các địa phương xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT; tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành thực hiện Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ÔNMTNT đến năm 2020. Đến nay, trên phạm vi cả nước còn 147/435 cơ sở gây ÔNMTNT theo Quyết định số 1788/2013/QĐ-TTg chưa hoàn thành xử lý triệt để (giảm 79 cơ sở so với năm 2017); phối hợp với các địa phương xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại khu vực bị ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg và Quyết định số 807/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Tổng cục đã khẩn trương trình ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ. Theo đó, Tổng cục đã tổ chức đánh giá, xây dựng Báo cáo rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR; yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về CTR và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý CTR sinh hoạt; tổ chức thành công Hội thảo “Quản lý nhà nước về CTR” và Hội thảo khoa học “Mô hình quản lý và công nghệ xử lý CTR sinh hoạt”. Hiện Tổng cục đang tập trung chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về CTR do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2019.

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

 

     Về nội dung nhập khẩu sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Tổng cục đang phối hợp với các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Giao thông vận tải rà soát quy định pháp luật và công ước quốc tế có liên quan để đề xuất phương án thực hiện tái xuất toàn bộ số lô hàng phế liệu không đáp ứng yêu cầu. Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (sửa đổi).

     Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Tổng cục triển khai xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài rùa nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình diệt trừ cây mai dương; Báo cáo quốc gia lần thứ 4 về việc thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học; Báo cáo Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước CITES ở Việt Nam; Báo cáo quốc gia lần thứ 6 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học; tài liệu hướng dẫn phân tích nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai; hướng dẫn về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen; hướng dẫn kiểm kê đất ngập nước Việt Nam. Đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Tăng cường kiểm soát tình hình nhập khẩu, buôn bán tôm hùm nước ngọt tại Việt Nam; tổ chức Đoàn công tác đến làm việc với địa phương về tình hình quản lý, nhập khẩu, buôn bán tôm nước ngọt. Phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Thái Bình triển khai thủ tục thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy.

 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân và Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài trao Huân chương Lao động hạng Nhất

cho nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng

 

     Các hoạt động hợp tác đa phương và song phương về BVMT được tổ chức triển khai hiệu quả. Tổng cục Môi trường chủ động và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường; tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại chính sách môi trường Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5, Tuần lễ Môi trường Việt Nam - Nhật Bản. Tham dự nhiều Hội nghị, Hội thảo, Diễn đàn lớn về môi trường như: Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF); Diễn đàn Bộ trưởng và Nhà chức trách môi trường châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 3; các Cuộc họp của Bộ trưởng và Hội đồng kinh doanh cao cấp Hoa Kỳ - ASEAN; Hội nghị lần thứ 4 của Đại hội đồng Môi trường Liên hợp quốc... Đồng thời, Tổng cục đã chỉ đạo, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 15 đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ; 10 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở; 1 nhiệm vụ thuộc Chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN - Bộ TN&MT...

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận về: Tổ chức xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật BVMT; Nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về CTR; Tiếp nhận, xử lý phản ánh về ÔNMT qua hệ thống đường dây nóng. Trên cơ sở đó, Hội nghị tập trung thảo luận về kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường trong 6 tháng cuối năm 2019 cũng như những năm tiếp theo.

     Cần tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Tổng cục Môi trường trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Môi trường trong thời gian tới, cần tập trung cao độ vào việc nghiên cứu, sửa đổi Luật BVMT, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập trong hệ thống pháp luật về BVMT, đáp ứng các yêu cầu phát triển mới của đất nước. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai các quy định mới trong lĩnh vực môi trường. Tiếp tục tham mưu, đề xuất phương án thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ về phương án thống nhất quản lý CTR trên phạm vi cả nước, trong đó khẩn trương hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý CTR, Danh mục công nghệ xử lý CTR và khuyến khích các địa phương áp dụng; chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị toàn quốc về quản lý CTR; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan, các đơn vị liên quan giải quyết tình trạng phế liệu nhập khẩu tồn đọng tại cảng biển, kịp thời báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Bộ.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT theo đúng kế hoạch của Bộ và chỉ đạo của Bộ trưởng; thực hiện thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy cho các đơn vị trực thuộc, đồng thời liên tục đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tiếp tục cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính của đơn vị; phát huy năng lực, sở trường của mỗi tập thể, cá nhân; có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời để khích lệ tinh thần làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng hơn nữa việc kiểm soát, rà soát, đánh giá về chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, cùng với nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, trong 6 tháng cuối năm 2019, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

     Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TN&MT, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao Huân chương lao động hạng Nhất cho nguyên Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

 

Bùi Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 1575928