--%>

    Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT về việc tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương phát động, đồng thời nhằm góp phần cổ vũ, tuyên truyền cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ngày 29/4/2020, Tổng cục Môi trường đã ban hành Công văn số 1323/TCMT-VPTC, trong đó, yêu cầu các đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V; tạo điều kiện để phóng viên, các cơ quan báo chí đến liên hệ tìm hiểu, viết bài và tham dự Giải. Bên cạnh đó, giao Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (Tạp chí Môi trường) hướng dẫn các đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng và phối hợp với các cơ quan báo chí trong, ngoài ngành, đơn vị có liên quan để tuyên truyền, xem xét lựa chọn tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực môi trường tham gia Giải…

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A cho tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

 

    Búa liềm vàng là Giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình..) do Bộ Văn hóa - Thông tin trước đây và Bộ Thông tin - Truyền thông hiện nay cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc.

    Tác giả tham gia dự giải là những người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong nước và nước ngoài có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…); không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật hiện hành khác. Tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí. Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các giải báo chí của địa phương vẫn được tham gia dự giải nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức; những tác phẩm đã tham dự Giải báo chí quốc gia và các giải báo chí ngành hoặc liên ngành ở Trung ương không được tham gia dự giải. Những tác phẩm tham gia dự giải phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí từ ngày 1/11/2018 đến 31/10/2019. Thời hạn cuối nhận tác phẩm ngày 10/11/2019 (theo dấu bưu điện).

   Lễ công bố và trao Giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 3/2. Buổi lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1).

 

5 điểm mới trong Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020

       Một là, về nội dung triển khai. Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và đất nước: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Quốc khánh; toàn Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng năm nay sẽ được khuyến khích tuyên truyền những trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, như công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, năm nay có thêm nội dung “hằng năm nhân Lễ trao Giải Búa liềm vàng, Ban Tổ chức lựa chọn 1 nhà báo tiêu biểu và 1 hoặc một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải để tôn vinh”. 

      Hai là, phạm vi tác phẩm mở rộng hơn và số lượng và cơ cấu Giải tiếp tục tăng lên. Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 có 61 giải cho tác phẩm, Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020 có 64 giải cho tác phẩm. Có thêm 3 giải để khuyến khích các tác giả sáng tác theo những chủ đề trọng tâm: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí ngành và liên ngành được tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V  năm 2020, chỉ không nhận những tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

      Ba là, sửa tên Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài thành Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài để mở rộng thêm đối tượng tham gia là kiều bào ta ở nước ngoài. 

     Bốn là, về mức thưởng cho các tập thể xuất sắc có thay đổi. Thể lệ Giải Búa liềm vàng năm 2019 quy định lựa chọn 15 giải cho tập thể để trao thưởng, được phân thành 3 mức A, B, C với mức thưởng khác nhau, năm nay được quy định lại đồng hạng xuất sắc, với mức thưởng 50 triệu đồng. 

    Năm là, quy định về tác giả trẻ tuổi có thay đổi. Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 quy định tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 22 tuổi trở xuống, Giải Búa liềm vàng lần thứ V năm 2020 quy định tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 25 tuổi trở xuống (theo CMND hoặc giấy khai sinh gốc). Vì qua thực tế cho thấy, những người đã tốt nghiệp đại học và sau một vài năm công tác thì mới có thể đủ vốn tri thức để viết về xây dựng Đảng.

    Giải thưởng Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 có nhiều điểm mới so với các năm trước. Số lượng và cơ cấu Giải tiếp tục tăng lên với tổng số 61 giải cho các tác phẩm (năm 2018 có 60 giải cho các tác phẩm) và sẽ có thêm giải thưởng để khuyến khích các tác phẩm về phát triển lý luận xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, việc xét thưởng tập thể xuất sắc ở giải năm nay cũng có một vài thay đổi. Đối tượng xét thưởng tập thể xuất sắc có thêm Hội Nhà báo các cấp. Một điểm mới nữa là thay đổi trong quy định về tác giả trẻ tuổi. Giải Búa liềm vàng lần thứ III quy định tác giả trẻ tuổi là tác giả có tuổi đời từ 18 tuổi trở xuống và năm nay, tác giả trẻ tuổi là người có tuổi đời từ 22 trở xuống.


Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 433546