--%>

   Ngày 30/9/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi Tọa đàm "Tổng cục Môi trường - 10 năm xây dựng và phát triển". Tham dự buổi Tọa đàm có Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cùng khoảng 200 lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ của Tổng cục Môi trường.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi Tọa đàm

 

    Tổng cục Môi trường được thành lập theo Nghị định số 25/2008/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị tiền thân là Cục BVMT, Vụ Môi trường, Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường trực thuộc Bộ TN&MT. Trong chặng đường 10 năm trưởng thành và phát triển, Tổng cục Môi trường đã trải qua 2 lần thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; đến nay có 18 đơn vị trực thuộc, gồm 12 đơn vị hành chính và 6 đơn vị sự nghiệp, tổng số cán bộ là 536 người, trong đó đội ngũ công chức, viên chức có 26 tiến sỹ, 148 thạc sỹ và 106 cử nhân. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục cũng đã không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, phân định rõ hơn thẩm quyền, khắc phục sự chồng chéo, bỏ trống hoặc phân công chưa hợp lý với các Bộ, ngành, địa phương. Tổng cục được giao là cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực BVMT; bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất phân bổ nguồn chi sự nghiệp môi trường cho các Bộ, ngành, địa phương; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước.

 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài trình bày báo cáo tại buổi Tọa đàm

 

    Trong công tác tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành, Tổng cục đã có những chuyển biến tích cực, linh hoạt phù hợp với cơ cấu tổ chức trong từng giai đoạn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mô hình Chính phủ điện tử. Năm 2017, Tổng cục đã thành lập đường dây nóng về môi trường xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương, việc giải quyết các phản ánh qua đường dây nóng đạt kết quả tích cực với 450 kiến nghị được xử lý dứt điểm (chiếm khoảng 50%); 300 kiến nghị được xác minh và có phương án xử lý (chiếm khoảng 30%). Sự phối hợp với các địa phương trong triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT ngày càng được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm soát các dự án lớn về môi trường.

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

   Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Bộ TN&MT thống nhất quản lý nhà nước về BVMT trên phạm vi cả nước, Tổng cục Môi trường đang thực hiện những sứ mệnh quan trọng nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục ô nhiễm môi trường, gìn giữ các giá trị cốt lõi.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

 

Các ý kiến trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ niềm vui với Tổng cục Môi trường

    Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu là lãnh đạo của các thế hệ đi trước đã chia sẻ về những kinh nghiệm quản lý, điều hành từ những năm khởi đầu còn nhiều khó khăn. Các đại biểu rất vui mừng trước sự phát triển lớn mạnh của Tổng cục Môi trường sau 10 năm thành lập và tin tưởng rằng, với những cán bộ chuyên môn như hiện nay và có sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Trương Mạnh Tiến, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, nguyên Vụ trưởng Vụ Môi trường – Bộ TN&MT:

…“Đến nay, chúng ta đã cùng nhau xây dựng lên một đơn vị vững mạnh, đoàn kết. Trong công việc, chúng ta cần phải tự khẳng định được năng lực chuyên môn, phải làm thật tốt công việc được giao. Các đồng chí Lãnh đạo cần chịu trách nhiệm với công việc và tạo điều kiện tối đa cho các cán bộ nhân viên thể hiện được năng lực chuyên môn. Để xây dựng Tổng cục ngày càng phát triển, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo ra những chuyển biến căn bản trong thời gian tới, cần phải phát huy được sức mạnh tập thể; xác định được tầm nhìn, hướng đi đúng đắn cho công tác BVMT. Với tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực như hiện nay chứng tỏ sự phát triển của Tổng cục Môi trường đang đi đúng hướng và chắc chắn sẽ đạt được những kết quả mong muốn”.

 

Ông Nguyễn Khắc Kinh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, nguyên Vụ trưởng Vụ thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường – Bộ TN&MT:

:…“Qua chặng đường 10 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Tổng cục đã không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế, uy tín là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về môi trường. Những nỗ lực của Tổng cục trong việc xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật về môi trường đã góp phần vào sự phát triển của ngành TN&MT. Trong thời gian tới, Tổng cục cần quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng hệ thống dữ liệu quan trắc, có như thế mới đánh giá và dự báo được môi trường trong tương lai. Ngoài ra, phải tiến hành kiểm toán môi trường, xây dựng đồng bộ các cơ chế chính sách, công cụ, biện pháp, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ công tác quản lý môi trường”.

 

Ông Hoàng Dương Tùng – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

… “Hiện nay, Tổng cục có 6 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 5 trung tâm và 1 viện nghiên cứu. Với 6 đơn vị sự nghiệp, Tổng cục sẽ có nhiều lợi thế, tuy nhiên cũng kèm theo khó khăn, nếu không biết phát huy sức mạnh của các đơn vị sự nghiệp. Trong thời gian tới, các đơn vị quản lý trong Tổng cục cần phối hợp chặt chẽ với các trung tâm, viện nghiên cứu để tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết chung tay, góp sức cho sự nghiệp môi trường. Mặt khác, để đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước, Tổng cục cần phải tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường để chủ động nắm bắt và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh; ứng phó, xử lý, khắc phục các sự cố, vụ việc gây ô nhiễm môi trường; Tận dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý môi trường”.

 

Một số hình ảnh xúc động và tràn ngập niềm vui tại buổi gặp mặt của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2078714