--%>

     Ngày 1/4/2020, Tổng cục Môi trường đã ban hành Công văn số 978/TCMT-QLCT nhằm thực hiện chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ (tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020) về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịnh Covid-19 và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT (tại Công văn số 1703/BTNMT-TCMT ngày 1/4/2020) về việc đẩy mạnh, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

 

     

      Trong Công văn,Tổng cục Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục nghiêm túc, quyết liệt thực hiện một số biện pháp như sau:

     Quán triệt và tăng cường việc thực hiện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Bộ Y tế và của Lãnh đạo Bộ đã ban hành trong thời gian qua, đặc biệt là các nội dung đã chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg và Công văn số 1703/BTNMT-TCMT về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các yêu cầu khai báo y tế, vệ sinh, sử dụng khẩu trang, phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan y tế trong việc thực hiện biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

     Nghiêm túc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

     Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường thực hiện việc điều hành giải quyết công việc, ký số văn bản trên hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Bộ, thực hiện việc tiếp nhận giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức các cuộc họp, thảo luận, trao đổi, báo cáo trực tuyến trên môi trường mạng. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng; trong trường hợp phải cách ly tập trung phải báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường và ủy quyền cho một lãnh đạo của đơn vị để tổ chức triển khai các công việc để đảm bảo yêu cầu hoạt động thông suốt.

     Đối với các đơn vị nằm trong trụ sở Bộ TN&MT (địa chỉ Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) có liên quan thủ tục hành chính, Lãnh đạo đơn vị phải bố trí cán bộ luân phiên trực hàng ngày tại cơ quan để tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính của đơn vị được giao, lập danh sách các cán bộ thực hiện công tác trực cơ quan và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường (thông qua Văn phòng Tổng cục Môi trường để tổng hợp, theo dõi); Các đơn vị nằm ngoài trụ sở Bộ TN&MT, Lãnh đạo đơn vị phải bố trí cán bộ trực tại cơ quan; Các đơn vị phải cập nhật thường xuyên các thông báo, chỉ đạo, lịch làm việc của Lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Lãnh đạo Bộ TN&MT để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc khi có yêu cầu.

     Văn phòng Tổng cục Môi trường bố trí cán bộ luân phiên để tiếp nhận công văn, hồ sơ thủ tục hành chính; đối với các văn bản hỏa tốc, văn bản mật, phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Môi trường để xem xét để chỉ đạo, phân công đơn vị xử lý.

     Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và trước pháp luật trong việc chỉ đạo thực hiện các thủ tục hành chính và công việc của đơn vị theo chức năng được giao và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

 

Hồng Nhung

 

Thống kê

Lượt truy cập: 434362