--%>

     Ngày 27/8/2018, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tham dự buổi Lễ có Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cùng đông đảo cán bộ, viên chức thuộc Bộ TN&MT và Tổng cục.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý kiên phát biểu tại buổi Lễ

 

     Trải qua 10 năm phát triển, Tổng cục Biển và hải đảo đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo. Đặc biệt, Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và hải đảo được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 đã tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để triển khai hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo dựa trên tiếp cận hệ sinh thái.

     Triển khai các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên biển thông qua xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quản lý tổng hợp vùng bờ; giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển… tạo được sự điều phối liên ngành, liên vùng. Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ quản lý điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng cục đã tham mưu Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có biển triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc “Đề án Tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”.

     Bên cạnh đó, xác định thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT và hải đảo là nhiệm vụ ưu tiên, Tổng cục Biển và Hải đảo thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; hiện trạng môi trường biển; phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên và môi trường biển tại vùng biển đảo ở các địa phương có biển; tham gia các đoàn Thanh tra của Bộ thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thanh tra đã có những kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các chế độ, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổng hợp tài nguyên và BVMT biển và hải đảo.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi phát biểu

 

     Công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cũng được tập trung triển khai thông qua thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm “Nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015” của Bộ TN&MT nhằm hoàn thiện khung chính sách pháp luật và thể chế quản lý biển, hải đảo; áp dụng phương pháp, công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản, giám sát, quy hoạch biển và hải đảo; nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ biển của Việt Nam.

     Ngoài ra, Tổng cục cũng đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực về biển như: Nhóm công tác ASEAN về môi trường biển và ven biển; Tiểu ban Khoa học, Công nghệ biển ASEAN; Diễn đàn toàn cầu về đại dương, vùng bờ và hải đảo; Ủy Ban liên Chính phủ về Hải dương học của Việt Nam (IOC Việt Nam); Ủy ban quốc tế về các khu bảo tồn biển; thành viên của Tổ chức Đối tác quản lý môi trường biển Đông Á (PEMSEA), Cơ quan Điều phối các biển Đông Á (COBSEA); Ban Điều phối quốc gia thuộc Chương trình “Rừng ngập mặn cho tương lai” của IUCN... Đồng thời, ký kết và triển khai các thỏa thuận, bản ghi nhớ, dự án hợp tác với các đối tác từ Nga, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc, Philippin… nhằm khai thác nguồn lực để quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo.

 

Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước

 

     Với những thành tựu đạt được, nhân dịp này, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

     Phát biểu tại buổi Lễ, thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên biểu dương và ghi nhận những thành tích quan trọng mà Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam đã đạt được. Tuy nhiên, trong bối cảnh thực tiễn hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, BVMT biển và hải đảo. Vì vậy, trong thời gian tới, toàn ngành cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

     “Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT, sự ủng hộ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, chính quyền, UBND các tỉnh, TP ven biển, Tổng cục Biển và bải đảo Việt Nam cũng như các Chi cục Biển và hải đảo sẽ tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân” - Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh.

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 1379177