--%>

     Thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; ngày 15/5/2019, Bộ TN&MT có Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội; phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty.

 

 

     Theo đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, BVMT biển và hải đảo của người dân, cộng đồng, đồng thời phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí;

     Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thư ngỏ số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng của Bộ, ngành, địa phương; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị, nông thôn, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo;

     Bên cạnh đó, phát động các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sản xuất và tái sử dụng chất thải nhựa; Phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân (ô tô, xe máy) để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí; phong trào trồng cây xanh trong các khu đô thị, khu dân cư; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn;

     Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh;

     Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình BVMT phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu...;

     Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề là “Giới và Đại dương” và “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân, cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia BVMT, phát triển bền vững bằng những việc làm cụ thể, thiết thực;

     Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và bải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2019, đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm không khí đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe cộng đồng; định hướng các biện pháp giảm thiểu phát sinh khí thải độc hại trong đời sống hàng ngày; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân cùng chung tay cải thiện chất lượng không khí ở mọi nơi, mọi chỗ;

     Tổ chức các hội thảo, hội nghị, phóng sự về các chủ đề “Giới và đại dương”, “Giới và môi trường”, “Phụ nữ với ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu”... nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường;

     Phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có nhiều đóng góp thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác BVMT;

     Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và bải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ.

 

 Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 901877