--%>

Ông Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở TN&MT 

   Lạng Sơn là vùng biên giới, giữ vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác BVMT của Lạng Sơn gặp nhiều thách thức. Để tìm hiểu về vấn đề này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn Nguyễn Đình Duyệt.

   Xin ông cho biết, tình hình triển khai thi hành Luật BVMT năm 2014 và việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách BVMT của địa phương như thế nào?

   Ông Nguyễn Đình Duyệt: Từ khi Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực thi hành, hàng năm, Sở TN&MT Lạng Sơn đều xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, UBND huyện, TP. Lạng Sơn, các đơn vị sản xuất, kinh doanh triển khai tổ chức khoảng 20 lớp tập huấn, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Tổng cục Môi trường triển khai tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BVMT và một số nghị định, thông tư khác. Ngoài ra, Sở cũng triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho cán bộ quản lý môi trường cấp huyện, xã và cán bộ các Hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phát sóng Chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống” mỗi tháng 2 số, góp phần tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh về BVMT.

   Tuy nhiên, việc triển khai thi hành Luật vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Nhận thức về BVMT của một số doanh nghiệp (DN) còn hạn chế; các quy định về khoảng cách an toàn từ các kho, bến, bãi, công trình, các DN sản xuất đến khu dân cư còn chưa rõ; kinh phí cho việc triển khai thực hiện công tác BVMT còn hạn chế…

   Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 28/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thực hiện. Sau 1 năm triển khai thực hiện công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT được hoàn thiện, ý thức, trách nhiệm trong BVMT của các tổ chức, cá nhân ngày càng nâng cao. Hầu hết các DN đã thực hiện việc lập kế hoạch BVMT, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án BVMT đơn giản, đề án BVMT chi tiết…

   Là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, tỉnh đã triển khai những giải pháp gì để khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đồng thời, kiểm soát vấn đề ô nhiễm môi trường?

   Ông Nguyễn Đình Duyệt: Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản (KTKS), tỉnh đã đưa ra các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý tài nguyên khoáng sản như: Ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 8/1/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Dự án khoanh vùng cấm hoạt động khoáng sản.

   Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản được đẩy mạnh thông qua việc hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ hoạt động KTKS; kiểm tra tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản; đăng tải thông tin các văn bản, quy định mới về lĩnh vực địa chất, khoáng sản lên Cổng Thông tin điện tử của Sở. Đặc biệt, tỉnh tập trung triển khai Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền KTKS; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản... Hàng năm, Sở đều đôn đốc các đơn vị KTKS thực hiện việc ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường theo phương án đã được phê duyệt. Tính đến nay, có 83 đơn vị thực hiện việc ký quỹ với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Khu Dự trữ thiên nhiên Hữu Liên (Lạng Sơn) có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng 

   Để triển khai hiệu quả công tác BVMT nói chung và bảo tồn ĐDSH nói riêng, tỉnh Lạng Sơn đã có những giải pháp gì, thưa ông?

   Ông Nguyễn Đình Duyệt: Trong thời gian qua, Sở TN&MT đã tham mưu tỉnh xây dựng Đề án tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực quản lý về bảo tồn ĐDSH, an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh; tham mưu tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo tồn ĐDSH của địa phương đến năm 2020, nhằm tăng cường quản lý và phát triển các loài, sinh cảnh bị suy thoái; duy trì, phát triển các nguồn gen quý hiếm; BVMT sinh thái, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Từ năm 2013, tỉnh đã tiến hành quy hoạch 5 khu bảo tồn (KBT): KBT thiên nhiên cấp quốc gia Hữu Liên; 4 KBT loài - sinh cảnh cấp tỉnh là Mẫu Sơn, Lâm Ca - Đồng Thắng, Bắc Sơn, Mỏ Rẹ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quy hoạch 2 hành lang ĐDSH nối KBT Hữu Liên và KBT Mỏ Rẹ; KBT Mẫu Sơn và KBT Lâm Ca - Đồng Thắng. Đồng thời, tập trung bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm (gồm 21 loài lớp thú, 13 loài lớp chim, 18 loài bò sát, lưỡng cư) đang bị đe dọa ở mức độ rất nguy cấp như trăn đất, rùa hộp ba vạch, ếch gai, rắn ráo, kỳ đà nước, rắn hổ mang; 5 loài cá quý hiếm đang bị đe dọa ở mức rất nguy cấp như cá măng giả, cá lăng chấm, cá anh vũ, cá ngựa bắc, cá chiên và 2 loài đã bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên nhưng còn tồn tại ở điều kiện nuôi nhốt như cá lợ thân thấp và cá chép gốc; 57 loài thực vật tại tỉnh được xếp vào Danh mục các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở mức độ ít nguy cấp đến mức độ rất nguy cấp như hoàng đàn, ô rô bà, nghiến, thảo thông, cam thảo đá bia, trai lý, sến mật, bách hợp, ba kích.

   Để triển khai hiệu quả công tác BVMT và bảo tồn ĐDSH trên địa bàn tỉnh, xin đề xuất một số kiến nghị: Bộ TN&MT, cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục tạo điều kiện để tỉnh Lạng Sơn được tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ tập trung xử lý dứt điểm các điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí và năng lực, giúp Sở TN&MT xây dựng, thực hiện các dự án đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trong tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, quan trắc liên tục tại một số khu vực và tiếp tục hỗ trợ, tổ chức các hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý môi trường tại địa phương; tạo điều kiện kết nối để Lạng Sơn tham gia các dự án về bảo tồn loài và ĐDSH; có cơ chế chính sách hỗ trợ người dân vùng đệm bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH, đảm bảo ổn định đời sống, phát triển sinh kế bền vững.

   Xin cảm ơn ông!

Phương Linh (Thực hiện)

Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 12/2017

Thống kê

Lượt truy cập: 2796439