--%>

    Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đưa ra tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan, ngày 15/3/2019, tại Hà Nội.​​

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

    Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn đã được Tổng cục Môi trường chủ trì xây dựng nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ TN&MT tổ chức tiếp nhận và triển khai thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn theo Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019.

   Kế hoạch đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ chính: Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung; Đánh giá thực trạng hiện nay và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý chất thải rắn; Tổ chức Đoàn công tác đi học tập, nghiên cứu chính sách và quy định về quản lý chất thải rắn; tổ chức Hội thảo toàn quốc về chất thải rắn; Xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2019.

    Tại cuộc họp, một số đại biểu cho rằng: Cần rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn; Tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về nội dung báo cáo rà soát và các đề xuất sửa đổi, bổ sung; Rà soát chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý chất thải của các Bộ, ngành và đề xuất sửa đổi nếu cần thiết; Xác định rõ hơn các nhiệm vụ, công việc quản lý chất thải giao cho cấp Trung ương và cấp địa phương…

     Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ chính của Kế hoạch đã đề ra. Thứ trưởng đề nghị cần tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Đồng thời, tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các Bộ Tư pháp và các Bộ ngành liên quan về nội dung báo cáo rà soát và các đề xuất sửa đổi, bổ sung.

    Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường cần tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương để rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước của các địa phương, bao gồm: công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch; năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý của địa phương so với lượng chất thải phát sinh; tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan chuyên môn về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; việc xây dựng và ban hành các quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, kinh phí phân bổ hàng năm; công tác thanh tra, kiểm tra...

    Ngoài ra, cần tổ chức Hội thảo về công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn. Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào các dự thảo báo cáo rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Đồng thời, tổ chức hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Sau khi có báo cáo của các địa phương và kết quả điều tra, khảo sát, Hội thảo về mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Lãnh đạo Bộ TN&MT chủ trì sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư, chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các Bộ, ngành có liên quan và đại diện các địa phương trên toàn quốc. Nội dung hội thảo sẽ trao đổi, thảo luận về các mô hình quản lý chất thải rắn và danh mục các công nghệ xử lý chất thải rắn hiện nay; các ưu điểm, nhược điểm của các mô hình quản lý, công nghệ xử lý với mục tiêu đưa ra danh mục về mô hình quản lý và danh mục công nghệ khuyến khích áp dụng; các mô hình và công nghệ không khuyến khích áp dụng.

    Cùng với đó, tổ chức đoàn công tác đi học tập, nghiên cứu chính sách và quy định về quản lý chất thải rắn tại Hàn Quốc; tổ chức Hội thảo toàn quốc về chất thải rắn; xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 9/2019.

    Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ nêu trên và kết quả của Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn dự kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì tổ chức vào tháng 7/2019, Bộ TN&MT sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

 

Thu Hà

Thống kê

Lượt truy cập: 7577