--%>

     Ngày 4/1/2017, tại TP. Hòa Bình, Ủy ban (UB)  BVMT lưu vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy đã tổ chức phiên họp lần thứ 8 và Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ thứ tư (2017 - 2018) nhằm đánh giá tình hình triển khai Đề án tổng thể BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy (Đề án) trong thời gian qua và kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang và đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng định, trong các năm qua, Bộ TN&MT đã phối hợp với UB BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy thực hiện chức năng chỉ đạo, điều phối đã được quy định thông qua việc thảo luận và thống nhất tại các phiên họp của UB. Thông qua các Phiên họp này, UB BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy đã đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương như: Nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính đặc thù; quy hoạch khu xử lý chất thải của vùng; xây dựng Đề án thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu các nguồn thải (nước thải) trên toàn lưu vực sông và đề xuất kế hoạch quản lý, xử lý, tổ chức công bố các nguồn thải có tác động lớn đến môi trường nước  LV sông theo quy định.

     Theo Báo cáo tại Hội nghị, LV sông Nhuệ  - sông Đáy có diện tích 7.665 km2, chiếm 10% diện tích toàn lưu vực sông Hồng, thuộc địa phận của 5 tỉnh, TP: Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. LV sông Nhuệ - sông Đáy là nơi tập trung nhiều các hoạt động kinh tế - xã hội nên có nhiều nguồn phát thải từ khu công nghiệp, làng nghề, bệnh viện chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng trên, trong giai đoạn 2015 - 2016, UB BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy tập trung triển khai Đề án đạt được một số kết quả thiết thực. Hệ thống cơ chế, chính sách trong công tác BVMT LV sông đã từng bước được xây dựng và dần hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương, tạo tiền đề thúc đẩy công tác BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy. Các tỉnh đã triển khai hàng trăm dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, BVMT trong L như: dự án trồng rừng đầu nguồn sông Nhuệ - sông Đáy tại tỉnh Hòa Bình; Mô hình xử lý môi trường làng nghề tại tỉnh Hà Nam, Ninh Bình và TP. Hà Nội; Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế cho bệnh viện tại các tỉnh, TP thuộc LV sông Nhuệ - sông Đáy.

     Bên cạnh đó, trên địa bàn LV sông Nhuệ - sông Đáy, các địa phương đã đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra, phát hiện hơn 1.135 cơ sở có vi phạm pháp luật về BVMT. Trong đó, riêng TP. Hà Nội chiếm 90% các cơ sở được thanh tra, chiếm tỷ cao nhất trong 5 tỉnh/TP thuộc LV sông.

     Ngoài ra, việc phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường giữa các tỉnh đã được triển khai một cách tổng thể, đồng bộ và có các bước chuyển biến tích cực. Các đơn vị chuyên môn giữa các địa phương đã có sự hợp tác, thông tin chặt chẽ. Một số địa phương đã chủ động đề xuất giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh, liên vùng, kịp thời giải quyết các vấn đề từ thông tin báo chí, người dân.

     Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn và hạn chế như: thiếu cơ chế đột phá để thực hiện; tình trạng ô nhiễm nước thải công nghiệp vẫn diễn biến phức tạp; công tác phối hợp giữa các địa phương chưa đồng bộ và hiệu quả; Tình hình vi phạm pháp luật về BVMT trên LV sông Nhuệ - sông Đáy còn xảy ra, phương thức vi phạm có chiều hướng tinh vi và nguy hiểm hơn; Kinh phí đầu tư cho sự nghiệp môi trường tại các địa phường còn thấp, do đó nhiều dự án về xử lý chất thải chưa được triển khai…

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chúc mừng tân Chủ tịch UB BVMT lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy

 

     Tại Hội nghị các đại biểu đã đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện Đề án tổng thể BVMT LVS sông Nhuệ - sông Đáy trong giai đoạn tới như: Quản lý, kiểm soát nguồn thải, khắc phục và cải thiện chất lượng nước trên LV sông; xử lý triệt để 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Nghiên cứu, xây dựng và ban hành công cụ về sức chịu tải và hạn ngạch xả nước thải, điều phối hoạt động xả thải mang tính liên vùng, liên tỉnh vào LV sông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý và xử lý nguồn thải trên LV sông; Xây dựng hệ thống quan trắc tự động và giám sát môi trường trên toàn LV…

     Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ chuyển giao chức vụ Chủ tịch UB BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV ( 2017-2018) cho ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định. 

 

Châu Loan
 


 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 5303452