--%>

     Nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của báo chí đối với những tác động của biến đổi khí hậu lên đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm quốc tế về quản lý đồng bằng thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như đưa ra những định hướng hỗ trợ của các đối tác phát triển cho phát triển ĐBSCL, ngày 17/6/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo truyền thông về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ĐBSCL năm 2019.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu khai mạc Hội thảo

 

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, biến đổi khí hậu đang là thách thức toàn cầu và lớn nhất đối với quá trình phát triển bền vững của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc nâng cao nhận thức về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu của toàn xã hội thông qua truyền thông, báo chí và sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế là vô cùng quan trọng, cần thiết. Thời gian qua, chủ đề về TN&MT nói chung, thích ứng biến đổi khí hậu nói riêng luôn được các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, tích cực tuyên truyền. Các cơ quan truyền thông cũng ưu tiên thời lượng, dung lượng đăng phát, đổi mới phương thức truyền thông, góp phần khẳng định vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạch định chiến lược, chính sách và tổ chức thực hiện chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về biến đối khí hậu, hướng đến phát triển bền vững.

     Tuy nhiên, truyền thông về biến đổi khí hậu cũng đang gặp phải khó khăn, hạn chế, như việc hiểu về các vấn đề của biến đổi khí hậu chưa thực sự đầy đủ và toàn diện; phương pháp truyền thông chưa thực sự phong phú, thu hút người dân; dung lượng, thời lượng, nội dung truyền thông chưa thực sự đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đặc biệt là tính lan tỏa, tính chuyên nghiệp của truyền thông về biến đổi khí hậu chưa cao; chưa thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, Bộ TN&MT trong các hoạt động nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

     Tại Hội thảo, các chuyên gia, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đã thảo luận, trao đổi một số nội dung về: Thuận thiên để thích ứng, biến “nguy” thành “cơ”; Định hướng hỗ trợ của các đối tác phát triển cho ĐBSCL; Thích ứng với các vấn đề về nước và khí hậu tại các nước đồng bằng; Vai trò trách nhiệm của báo chí với BĐKH ở ĐBSCL: Phát triển Mê Công xanh; Chia sẻ, mong đợi từ truyền thông về biến đổi khí hậu ở ĐBSCL…

     Nhiều nhà báo cũng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp tại ĐBSCL, đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần giải bài toán BĐKH tại ĐBSCL.

 

Phương Anh

Thống kê

Lượt truy cập: 966508