--%>

     ​​Ngày 7/4/2017, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức đã chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai các dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) thuộc lĩnh vực môi trường.

     Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Đặng Quốc Thắng cho biết, ngày 29/3/2016, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định số 634/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có 44 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Môi trường.  

     Năm 2016, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tiến hành khảo sát, xây dựng quy trình triển khai 44 TTHC tại Tổng cục; Khảo sát chi tiết quy trình nghiệp vụ thực hiện đối với 4 TTHC chuyển đổi thành DVC TT mức độ 3 tại Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, phối hợp rà soát các quy định của pháp luật hiện hành nhằm đáp ứng việc cung cấp thông tin đối với DVC TT trong lĩnh vực môi trường. Kết quả, đến tháng 11/2016 đã bước đầu hoàn thiện Hệ thống DVC TT mức độ 3 cho 4 TTHC liên quan đến công tác đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược.

     Hiện nay, Cục Công nghệ thông tin đã cho vận hành thử nghiệm hệ thống các DVC TT. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm cho thấy, hệ thống DVC TT cần được tiếp tục hoàn thiện về quy trình xử lý, nội dung và thành phần hồ sơ.

     Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin chia sẻ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống DVC TT cho cả Bộ, trong đó ưu tiên hoàn thiện 4 DVT TT thuộc lĩnh vực môi trường; Tính toán, tối ưu cơ sở hạ tầng đảm bảo cho các đơn vị sử dụng Hệ thống DVC TT. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường rà soát và đăng ký lại các TTHC thực hiện trong năm 2017 với Văn phòng Chính phủ.

 

 

     Tại buổi làm việc, các đơn vị thống nhất với ý kiến cần hoàn thiện hệ thống quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo tính khả thi, thuận tiện, có sự kết nối với hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc đang được triển khai tại Bộ; Hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành để đáp ứng việc cung cấp thông tin đối với dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực TN&MT. Các đơn vị cũng khẳng định quyết tâm và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin để hoàn thiện các DVC TT kịp tiến độ, thời hạn theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng. 

     Phát biểu kết luận, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức ghi nhận sự nỗ lực của Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai DVC TT thời gian qua. Đồng thời khẳng định, Tổng cục Môi trường đặt mục tiêu triển khai cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2017 và quyết tâm đến ngày 5/6/2017 sẽ hoàn thành các DVC TT trong lĩnh vực môi trường.

     Phó Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Cục CNTT để hoàn thiện 4 DVC được ưu tiên triển khai trong năm 2016; Rà soát, đề xuất thêm các DVC đủ điều kiện triển khai trong năm 2017; Đề xuất danh mục, lộ trình cụ thể thực hiện triển khai DVC TT của đơn vị, báo cáo lãnh đạo Tổng cục.

 

Thanh Huyền (Theo VEA)

Thống kê

Lượt truy cập: 4529640