--%>

     Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 890/KH-SGTVT triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.Hà Nội giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030".

 

 

     Theo đó, cùng với quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện kế hoạch, Sở Giao thông vận tải tập trung xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch thực hiện. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm, các đơn vị trực thuộc Sở sẽ lập quy hoạch phát triển phương tiện giao thông đường bộ trên địa TP đến năm 2030.

     Trước mắt lập quy hoạch vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, taxi đến năm 2030 để đảm bảo quản lý số lượng xe buýt, taxi hợp lý. Trong đó, quy định hạn ngạch đối với xe taxi và các phương tiện hoạt động kinh doanh tương tự taxi (Uber, Grab...). Ngoài ra, đấu giá quyền khai thác kinh doanh đối với số lượng xe taxi thay thế hằng năm và số lượng taxi tăng thêm theo quy hoạch. Ban hành quy chế quản lý hoạt động và quy định tỷ lệ số lượng xe taxi và các loại hình hoạt động tương tự taxi sử dụng nhiên liệu sạch CNG, LPG, năng lượng điện..., trong đó, nghiên cứu ban hành quy định hoạt động của xe taxi ngoại tỉnh, xe kinh doanh vận tải hành khách đến 9 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ thông tin (Uber, Grab...).

 

Bảo Bình

Thống kê

Lượt truy cập: 2135169