--%>

     Ngày 13/7/2017, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài; Các Phó Tổng cục trưởng: Hoàng Dương Tùng, Nguyễn Thế Đồng, Hoàng Văn Thức cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Tổng cục.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017, Tổng cục Môi trường tập trung công tác xây dựng, phổ biến các văn bản pháp luật về BVMT, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT; Tích cực tham gia xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) và Luật Thủy sản (sửa đổi); Tổ chức rà soát, đánh giá bước đầu việc triển khai thực hiện Luật ĐDSH năm 2008 và xây dựng định hướng điều chỉnh, sửa đổi; Xây dựng, xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước; Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại…

     Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về BVMT được quan tâm đẩy mạnh. Tổng cục đã ban hành và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017 theo kế hoạch chung của Bộ TN&MT; Thành lập các đoàn thanh tra chấp hành pháp luật về BVMT trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố. Đối với các đoàn thanh tra đã tổ chức trong năm 2016, đã hoàn thành việc ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 81.214 tỷ đồng và 825 kết luận thanh tra; Tiếp nhận, xử lý 26 hồ sơ khiếu nại, tố cáo và 335 báo cáo giải trình việc khắc phục hậu quả vi phạm.

     Việc tổ chức thực hiện chấp hành chính sách, pháp luật, các công cụ, biện pháp quản lý và các thủ tục hành chính về môi trường cũng được chú trọng. Đến nay, Tổng cục Môi trường đã phê duyệt 2 báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, 129 báo cáo đánh giá tác động môi trường, 12 đề án BVMT chi tiết; Cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT cho 116 dự án; Tổ chức thẩm định 8 hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; Cấp mới, cấp điều chỉnh 20 Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại, 3 Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, 26 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, 2 quyết định chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu, 44 giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất…

     Tập trung thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT, Tổng cục đã tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo số 1, Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; Hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, xin ý kiến các Bộ, ngành. Bên cạnh đó, xây dựng hướng dẫn các địa phương xử lý, ứng phó với vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường; Hệ thống tiêu chí về môi trường làm cơ sở lựa chọn, sàng lọc loại hình, công nghệ sản xuất trong thu hút đầu tư; Xây dựng, trình Bộ xem xét, phê duyệt Dự thảo Chỉ thị về tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của cộng đồng, báo chí về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng… Ngoài ra, Tổng cục đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 218/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cơ bản hoàn thành biện pháp xử lý triệt để, tăng 47 cơ sở so với năm 2016.

     Môi trường tại các khu vực tập trung nhiều nguồn thải được kiểm soát chặt chẽ. Triển khai xây dựng bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải đối với một số ngành công nghiệp chính; Điều tra, thống kê, kiểm kê nguồn khí thải công nghiệp cho các ngành xi măng, nhiệt điện, lò hơi công nghiệp, thép và hóa chất; Tiến hành tính toán kiểm kê khí thải cho 5 ngành công nghiệp chính tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có 4 khu công nghiệp (KCN) và 16 CCN hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; 22 KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động.

     Đối với làng nghề và khu vực nông thôn, tiếp tục triển khai Đề án BVMT làng nghề; Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM); Lồng ghép nội dung xử lý triệt để một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, phối hợp với Bộ NN&PTNT xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT trong xây dựng NTM tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 2020.

     Tổng cục cũng đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra, xử lý gần 20 vụ việc, điểm nóng về môi trường; Chủ động tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; Thành lập Tổ Giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam; Tổ chức đoàn thanh, kiểm tra Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, Công ty kim loại màu Nghệ Tĩnh (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); Giám sát tình hình khắc phục các lỗi vi phạm và việc cho phép Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm…

     Các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học (ĐDSH), phục hồi môi trường và trồng rừng tại các vùng bị suy thoái nặng do chất độc hóa học cũng có những chuyển biến rõ nét. Tổng cục xây dựng trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 của Ban chỉ đạo Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phối hợp với các đơn vị hoàn thiện, trình Ban Thư ký Hiệp ước ASEAN hồ sơ đề cử khu di sản ASEAN để chuẩn bị trình Ban Thư ký ASEAN xem xét, công nhận trong năm 2017; Phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ trao bằng công nhận khu di sản ASEAN cho vườn quốc gia Bái Tử Long nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế ĐDSH 2017. Công tác trồng rừng tại các vùng bị suy thoái nặng do chất độc hóa học tiếp tục được các Bộ, ngành, địa phương lồng ghép trong Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 với mục tiêu nâng độ che phủ rừng lên 44 - 45% vào năm 2020…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác BVMT của nước ta đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Các Bộ, ngành địa phương đã quan tâm hơn đến công tác BVMT, đặt biệt sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg; Chức năng, nhiệm vụ về BVMT đã được rà soát, phân định rõ hơn, khắc phục được một số chồng chéo; Hoạt động của các sơ sở sản xuất công nghiệp đã được rà soát, kiểm soát chẵn chẽ hơn; Chế độ báo cáo công tác BVMT đã được quy định thực hiện thống nhất từ TW đến địa phương…

     Bên cạnh đó, các hoạt động, tuyên truyền, giáo dục về BVMT, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân đã có những chuyển biến tích cực. Các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 25/CT-TTg. Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các KCN đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng khu công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như truyển khai lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát đã tăng lên. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm triệt để đã tăng đáng kể so với năm 2016. Các nguồn gây ô nhiễm đã từng bước được kiểm soát.

     Việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp đã có xu hướng giảm dần tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ chất thải được tái chế, tái sử dụng. Chất thải nguy hại được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng đã đạt được những kết quả nhất định thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách.

      Triển khai hiệu quả công tác BVMT 6 tháng cuối năm 2017, Tổng cục Môi trường tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ TN&MT; Tăng cường công tác xây dựng, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật về BVMT; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về BVMT. Chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát để đẩy nhanh tiến độ xử lý triển để các sở cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, tập trung thanh tra, kiểm tra các cơ sở có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ ngày/đêm trở lên trên phạm vi cả nước; Thực hiện tổng điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, trong đó tiếp tục tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra các Bộ/ngành, địa phương trong công tác thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Đề xuất giải pháp tăng cường vai trò, trách nhiệm và có cơ chế đặc thù phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Ủy ban BVMT lưu vực sông; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý chất thải nguy hại trên phạm vi cả nước…

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Tổng cục Môi trường trong việc khắc phục khó khăn, chuyển từ bị động sang chủ động, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2017, bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, tác động không nhỏ tới nỗ lực đạt được các mục tiêu, kế hoạch của năm đã đề ra. Vì vậy, đề nghị Tổng cục Môi trường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

     Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật BVMT; đề xuất, sửa đổi Luật BVMT năm 2014 và các Luật có liên quan đối với nội dung về BVMT để khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo; Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường…

     Tập trung hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Môi trường thay thế Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg. Trong đó, cần coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành môi trường, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng các tiêu chí chức danh chuyên môn nhằm nâng cao vai trò của cán bộ trong quá trình thực thi công vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

     Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tập trung thời gian thực hiện công tác quản lý nhà nước về BVMT.

     Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017 đã được Bộ phê duyệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức triển khai Đoàn thanh tra, kiểm tra tại địa phương; thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó trong thời gian quy định; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số đối tượng có nguy cơ gây cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường đang được Thủ tướng Chính phủ giao...

     Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu đề xuất phân bổ chi ngân sách nguồn sự nghiệp môi trường cho các Bộ, ngành và địa phương trong kế hoạch ngân sách năm 2018; Tiếp tục tham mưu, ban hành các cơ chế chính sách về xã hội hóa, huy động nguồn lực cho công tác BVMT.

     Khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Bộ các nhiệm vụ trọng tâm khác đã được giao, gồm: Đề án kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao kèm theo dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành; Danh mục các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao làm cơ sở xem xét, định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài sau khi hoành thiện theo ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan; Nội dung quy định bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có lưu lượng xả thải từ 1000 m3/ngày trở lên phải có hồ sinh học để lưu giữ nước thải sau xử lý, phòng ngừa sự cố môi trường... Quy trình nội bộ về tiếp nhận, xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính về BVMT theo hướng quy định rõ trách nhiệm trong từng khâu từ tiếp nhận hồ sơ đến khâu thẩm định, phê duyệt, cấp phép. Hướng dẫn địa phương xử lý hành vi không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đã triển khai thi công hoặc đã đi vào hoạt động. Kết quả ký xác nhận các quyển báo cáo ĐTM đã có Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM.

     Tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, hướng về địa phương và cơ sở. Đây là chủ trương, quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

     Tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2017; thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó trong thời gian quy định; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số đối tượng có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường...

     Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, tham mưu đề xuất phân bổ chi ngân sách nguồn sự nghiệp môi trường năm 2018 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của Bộ, ngành, địa phương nhằm tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực chi cho BVMT từ Trung ương tới địa phương; tiếp tục tham mưu, ban hành các cơ chế chính sách về xã hội hóa, huy động nguồn lực cho công tác BVMT.

     Tiếp thu sự chỉ đạo và định hướng của Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài hứa sẽ cùng với toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Môi trường, sự tham gia có hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, công tác BVMT ở nước ta sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thành công của ngành Tài nguyên và Môi trường đã đề ra.

 

Bùi Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 4969461