--%>

     Ngày 30/11/2018, tại TP. Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống cơ chế trao đổi thông tin 2 chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước qua truyền thông đa phương tiện, Trung tâm Thông tin và Dư liệu môi trường (Tổng cục Môi trường) đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực cho các cơ quan truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường”.

     Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm, với nội dung xây dựng hệ thống trao đổi hai chiều giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, Trung tâm sẽ xây dựng một website để tiếp nhận thông tin, đưa ra quy trình xử lý, trả lời, công bố thông tin. Về lâu dài, việc truyền thông sẽ mở rộng thu nhận thông tin từ mạng xã hội, báo chí và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT. Hiện Trung tâm đã xây dựng bản demo website để người dân có thể phản ánh thông tin ô nhiễm môi trường, các mô hình điển, tấm gương sáng về BVMT… Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp hệ thống bản đồ với nhiều lớp thông tin, như khu công nghiệp, c sở ý tế, cơ sở sản xuất… Người dân có thể nhập địa điểm phản ánh hoặc tìm kiếm địa điểm cần phản ánh thông tin. Tuy nhiên, hệ thống này không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, giúp cộng đồng dân cư, doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề nóng về môi trường đang được dư luận xã hội quan tâm; nắm bắt nhanh các chương trình, chính sách BVMT của Đảng và Nhà nước để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; xem xét lại thời gian xác minh thông tin (24h là quá ít)...

     Tiếp thu ý kiến đóng góp từ các đại biểu, ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường nhấn mạnh, thời gian tới, Trung tâm cũng sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, để hệ thống trở thành kênh giao tiếp hữu ích giữa cộng đồng, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường.

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2231664