--%>

     Ngày 18/2/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp về quản lý chất thải và 3Rs lần thứ hai giữa Bộ TN&MT (MONRE) và Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ). Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tái tạo Môi trường và tuần hoàn vật chất, Bộ Môi trường Nhật Bản chủ trì Cuộc họp.

     ​Theo đó, ngày 13/12/2013, MONRE và MOEJ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về môi trường. Dựa trên bản ghi nhớ, các cuộc đối thoại chính sách giữa hai bên đã được tiến hành, trong đó, tại cuộc đối thoại lần thứ 4 được tổ chức vào ngày 26/3/2018 tại Tokyo, hai Bộ đã nhất trí thành lập Uỷ ban hỗn hợp về quản lý chất thải và 3R, nhằm cải thiện hệ thống vệ sinh công cộng và bảo tồn môi trường ở Việt Nam. Ngày 11/1/2019, Ủy ban hỗn hợp tổ chức nhóm họp lần đầu tiên, đi đến thống nhất mục tiêu hoạt động, vai trò của Ủy ban là tăng cường sự trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý chất thải và 3R giữa hai nước; kết nối hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia cũng như những bên liên quan khác với mục tiêu thiết lập được một hệ thống quản lý chất thải phù hợp dựa trên chính sách về 3R, công nghệ phù hợp, trong đó có công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng.

     Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết, trong năm qua, công tác BVMT nói chung, quản lý chất thải nói riêng của Việt Nam đã có những bước chuyển biến đáng kể. Chính phủ đã ban hành nhiều Quyết định, Nghị quyết liên quan đến công tác quản lý, xử lý chất thải, trong đó có Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 về việc giao MONRE là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn. Thực hiện Nghị quyết, MONRE đã triển khai tổng rà soát công tác quản lý chất thải tại 63 tỉnh/thành trên cả nước. Đặc biệt, đầu năm 2020, MONRE sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc về chất thải rắn dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thống nhất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng.

 

Toàn cảnh Cuộc họp

 

     Cũng trong năm 2020, MONRE đã hoàn thiện Dự thảo sửa đổi một số điều của Luật BVMT, hiện Bộ đang trình Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 5/2020. Trong Dự thảo Luật sửa đổi có riêng 1 chương về quản lý chất thải, nêu rõ chất thải cũng là một loại tài nguyên nếu chúng ta biết quản lý đúng cách, xử lý hợp lý. Đồng thời có đưa nội dung tận dụng những thành phần có ích trong chất thải để thu hồi năng lượng, tái sử dụng và tái chế. Vì vậy, tại Cuộc họp lần này, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền mong muốn, các đại biểu sẽ tập trong thảo luận, đưa ra các giải pháp đồng bộ về chính sách, công nghệ, nguồn lực để triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải ở Việt Nam ngày càng tốt hơn, phù hợp với mục tiêu hoạt động của Ủy ban hỗn hợp.

     Tại Cuộc họp, các đại biểu tham dự đã lắng nghe tham luận về định hướng chính sách phát triển xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng tại Việt Nam; quy hoạch các cơ sở xử lý và phân loại chất thải tại nguồn; công nghệ đốt rác và xử lý tro của Nhật Bản; hoạt động của Ủy ban hỗn hợp trong thời gian tới…

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2137743