--%>

   Kiểm toán môi trường (KTMT) là một trong các hoạt động ưu tiên của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam trong thời gian tới. Đó là khẳng định của GS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng KTNN tại Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự nghiệp phát triển bền vững và vai trò của KTNN” ngày 19/9/2019 do KTNN Việt Nam tổ chức. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá và làm rõ vai trò của KTNN trong công tác quản lý môi trường, đặc biệt là quản lý rác thải, nước thải, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Toàn cảnh Hội thảo

   Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Đoàn Xuân Tiên cho biết, môi trường ở Việt Nam hiện đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó có vấn đề suy thoái môi sinh và BĐKH. Ô nhiễm môi trường, đặc biệt do rác thải, nước thải tại các đô thị lớn, các khu công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông… đang trở thành những vấn đề nóng và là mối quan tâm của toàn xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, những năm qua, KTNN Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc KTMT. Trong đó có một số cuộc kiểm toán tiêu biểu về Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng; Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường; Các vấn đề về nước sông Mê Kông; kiểm toán chuyên đề về quy hoạch đô thị, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản…. Qua những cuộc kiểm toán này, KTNN Việt Nam đã từng bước đánh giá công tác quản lý môi trường, tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực. Tuy nhiên, KTMT hiện nay vẫn chủ yếu được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, còn ít các cuộc KTMT mang tính chất kiểm toán hoạt động, hoặc được thực hiện một cách độc lập. Nguyên nhân là do trong những năm qua, KTNN mới chủ yếu tập trung vào kiểm toán ngân sách nhà nước, đầu tư dự án, tài chính ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, đội ngũ cán bộ của KTNN còn thiếu trong một số lĩnh vực chuyên sâu về môi trường và chưa có kinh nghiệm, các đơn vị được kiểm toán chưa nhận thức được vai trò của KTNN trong lĩnh vực BVMT.

   Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng quản lý môi trường, vai trò của KTNN trong lĩnh vực KTMT đối với việc quản lý rác thải, nước thải, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động KTMT; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường năng lực KTMT cho đội ngũ KTTN. Theo đó, để tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động KTMT nói chung, kiểm toán rác thải, nước thải nói riêng, đưa KTMT trở thành một trong những lĩnh vực trọng tâm của KTNN trong thời gian tới, KTNN cần tập trung nghiên cứu và đề xuất thể chế hóa cơ sở pháp lý quy định KTNN có chức năng KTMT theo luật định để tạo điều kiện thuận lợi cho KTNN trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ KTMT; Kiện toàn tổ chức bộ máy và chất lượng nhân sự trong lĩnh vực KTMT; Ban hành các tài liệu Hướng dẫn KTMT chung, các tài liệu đào tạo, hướng dẫn KTMT chuyên sâu theo từng chuyên đề, chủ đề cụ thể; Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn, xác định KTMT là trọng tâm, là lĩnh vực kiểm toán ưu tiên, quan trọng và sẽ lựa chọn các chủ đề mà dư luận xã hội, Chính phủ quan tâm để tiến hành các cuộc kiểm toán hoạt động độc lập trong lĩnh vực môi trường; Tăng cường công tác thông tin truyền thông về hoạt động KTMT nói chung và những kết quả, tác động đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường; Thúc đẩy hợp tác quốc tế về KTMT.

 

Hương Trần

Thống kê

Lượt truy cập: 15295