--%>

     Ngày 26/10/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dư liệu môi trường (Tổng cục Môi trường) đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp dữ liệu môi trường cho các đơn vị trong Bộ TN&MT, Tổng cục Môi trường, các Sở TN&MT và một số Bộ, ngành liên quan” và “Giới thiệu hệ thống trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước qua truyền thông đa phương tiện”.

     Việc giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường được thực hiện theo Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ TN&MT. Theo đó, định kỳ trước ngày 15/11 hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở TN&MT xây dựng, gửi báo cáo về Tổng cục Môi trường và trước ngày 15/12 hàng năm thực hiện công bố Danh mục dữ liệu môi trường do cơ quan mình quản lý. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đúng hạn. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ này một cách chuẩn xác để tạo ra một cơ sở dữ liệu đầy đủ, phục vụ đa mục tiêu trong quản lý môi trường, đồng thời tăng tính liên kết, phối hợp giữa các đơn vị.

 


Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường phát biểu tại Hội thảo

 

     Đối với nội dung xây dựng hệ thống trao đổi hai chiều giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý, Trung tâm sẽ xây dựng một website để tiếp nhận thông tin, đưa ra quy trình xử lý, trả lời, công bố thông tin. Về lâu dài, việc truyền thông sẽ mở rộng thu nhận thông tin từ mạng xã hội, báo chí và tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT. Hiện Trung tâm đã xây dựng bản demo website để người dân có thể phản ánh thông tin ô nhiễm môi trường, các mô hình điển, tấm gương sáng về BVMT… Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp hệ thống bản đồ với nhiều lớp thông tin, như khu công nghiệp, cơ sở ý tế, cơ sở sản xuất… Người dân có thể nhập địa điểm phản ánh hoặc tìm kiếm địa điểm cần phản ánh thông tin. Tuy nhiên, hệ thống này không tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn giải đáp pháp luật.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, Tổng cục Môi trường cần có đánh giá cụ thể về việc thực hiện Thông tư 34/2013/TT-BTNMT, từ đó thảo luận về các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện việc thu nhận cơ sở dữ liệu về môi trường. Về vấn đề hệ thống trao đổi thông tin 2 chiều, cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, giúp cộng đồng dân cư, doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề nóng về môi trường đang được dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, nắm bắt nhanh các chương trình, chính sách BVMT của Đảng và Nhà nước để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

     Tiếp thu ý kiến đóng góp từ các đại biểu, ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường cho rằng, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường cần được quan tâm đặc biệt. Do đó, cần có cơ chế, quy định về thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực môi trường để điều chỉnh hoạt động của hệ thống theo đúng định hướng, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo hoạt động thông suốt, phát huy sức mạnh tập thể. Trong thời gian tới, Trung tâm cũng sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, để hệ thống trở thành kênh giao tiếp hữu ích giữa cộng đồng, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường.

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2826677