--%>

     Ngày 20/7/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Tổng cục Môi trường đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra trong 6 tháng đầu năm 2018, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Theo đó, Tổng cục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ và của Tổng cục; chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành các cơ chế chính sách trong lĩnh vực môi trường; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường.

     Tập trung hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về BVMT

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Môi trường đã tập trung hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật về BVMT, tạo hành lang pháp lý cần thiết cho công tác quản lý nhà nước về BVMT trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đến nay, đã trình Chính phủ 1 Nghị định;trình Thủ tướng Chính phủ 1 Quyết định; 1 Luật, 1 Nghị định, 1 Thông tư đang triển khai xây dựng đúng tiến độ. Ngoài ra, Tổng cục còn tham gia tích cực trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch, Luật Quản lý phát triển đô thị; phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài phát biểu tại Hội nghị

 

     Công tác thanh, kiểm tra cũng được quan tâm thực hiện. Cụ thể, đã ban hành 298/309 kết luận thanh tra (chiếm 96,44%); xử lý 5 vụ việc về ô nhiễm, sự cố môi trường và đa dạng sinh học. Đồng thời, duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, tỉnh Hậu Giang, Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi; quá trình vận hành dự án của Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình khắc phục các lỗi vi phạm và việc cho phép Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) vận hành thử nghiệm trong năm 2018.

     Tổng cục cũng tổ chức thanh tra đột xuất đối với Công ty CP Thịnh An (Cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm) trên địa bàn thôn 3, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; 4 cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BVMT trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì, TP. Hà Nội; tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở có hoạt động xả thải ra kênh Bắc Hưng Hải trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên đối với 25 cơ sở; thanh tra tình trạng nước sông Nhuệ, sông Châu Giang, sông Duy Tiên trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang bị ô nhiễm nặng.

     Về tiếp nhận, xử lý các điểm nóng, vấn đề môi trường, tính đến hết ngày 12/7/2018, đường dây nóng của Tổng cục đã tiếp nhận 743 thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường, đã chuyển địa phương để xử lý theo thẩm quyền; đồng thời, thường xuyên đôn đốc việc xử lý các phản ánh kiến nghị. Đến nay, đã có 337 vụ việc đã được xử lý, còn lại 406 vụ việc hiện đang được các địa phương xử lý.

     Đối với kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường, 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Môi trường đã đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; tích cực, chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các hoạt động kiểm tra, khắc phục, xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng, dư luận. Tổng cục đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020. Cùng với đó, tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đã có sự chuyển biến tích cực. Đến nay, đã có 404/439 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, đạt tỷ lệ 92% (tăng 04 cơ sở so với năm 2017), 230/435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg cơ bản hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để (tăng 21 cơ sở so với năm 2017), không còn gây ô nhiễm môi trường, đạt tỷ lệ 52,9%. Cả nước có 228/283 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 80%); 587/1143 CCN được quy hoạch đã đi vào hoạt động, trong đó có 55 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 9,7%) (tăng 4 CCN so với năm 2017); 12 KCN đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 4%), các KCN còn lại đang xây dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung (XLNTTT). Các hệ thống XLNTTT của các KCN xử lý khoảng 71% lượng nước thải phát sinh. Trong số này, đã có 121 KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỷ lệ trên 42%.

 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng báo cáo tại Hội nghị

 

     Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các hoạt động của Tổng cục trong 6 tháng đầu năm 2018 còn có một số khó khăn như: Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT tại địa phương chưa toàn diện; Tiến độ thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai còn chậm so với chương trình công tác đã đề ra;Kinh phí đầu tư cho lĩnh vực BVMT còn thấp, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn…

     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu BVMT trên quan điểm phát triển bền vững, trong 6 tháng cuối năm 2018, Tổng cục đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT; Hoàn thiện nội dung đánh giá tác động của Đề án Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BVMT và Luật khác có liên quan đến BVMT; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ mới; Tăng cường xây dựng và triển khai hoạt động giám sát đối với các cơ sở, dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là trong thu hút đầu tư vào các khu vực nhạy cảm về môi trường; Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI; Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí từ Trung ương đến địa phương.

     Cùng với đó, nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về BVMT; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, vùng ven biển; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học đối với các cơ sở bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia; Thúc đẩy triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học và các văn bản quản lý về đa dạng sinh học đã được ban hành. Trong thời gian tới, Tổng cục cũng sẽ duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả của đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường của Trung ương và địa phương; tập trung đẩy mạnh, làm tốt việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin; mở rộng hệ thống đường dây nóng đến cấp huyện, cấp xã nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn đến mức thấp nhất các sự cố môi trường có thể xảy ra...

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Tổng cục Môi trường trong việc khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Môi trường cần thường xuyên cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, trong đó chú trọng đến chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính của đơn vị; phát huy được năng lực, sở trường của mỗi tập thể, cá nhân; có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời để khích lệ tinh thần làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là, tập trung xây dựng, hoàn hiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT cũng như việc tổ chức triển khai các quy định pháp luật trên thực tế; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thẩm định để đẩy nhanh tiến độ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT. Đồng thời, xây dựng, trình Bộ các quy định về Quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; Quy trình kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; Quy trình kiểm tra, cấp phép xử lý chất thải nguy hại; Quy trình kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

     Hai là, kiện toàn, nhanh ổn định, phát huy hiệu quả của bộ máy tổ chức và bắt tay ngay vào triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ mới được giao. Bên cạnh đó, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ nghiên cứu, hướng dẫn kiện toàn lại hệ thống tổ chức cơ quan chuyên môn về BVMTtại địa phương; trong đó, tập trung nâng cao công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra BVMT tại các Sở TN&MT, Chi cục BVMT; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác BVMT, nhất là cán bộ ở cấp huyện, xã.

     Ba là, thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Đồng thời, chú trọng công tác kế hoạch - tài chính, khẩn trương phê duyệt các dự án, nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng giải ngân.

     Bốn là, triển khai thực hiện tốt tác thanh tra, kiểm tra về BVMT; Rà soát điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2018 phù hợp với những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, dư luận xã hội.

     Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng về địa phương và cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính để giám sát chặt chẽ các quy trình, tránh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân; hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

     Sáu là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT.

     Bảy là, xây dựng và triển khai các mô hình xã hội hóa nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể và cộng đồng vào công tác BVMT nói chung, giám sát thực thi pháp luật về BVMT nói riêng.

     Thay mặt Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân. Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị trong Tổng cục cần chủ động, mạnh dạn đổi mới, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, từng bước nâng tầm công tác quản lý nhà nước về môi trường.

 

Mai Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 14332