--%>

     Trong những năm qua, công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư xử lý chất thải y tế cho các bệnh viện, góp phần tạo môi trường trong lành, đồng thời cải thiện môi trường sống của người dân, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội của địa phương. Trước năm 2016, hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh áp dụng mô hình xử lý tại chỗ chất thải rắn y tế nguy hại, có 9 bệnh viện/Trung tâm y tế được trang bị lò đốt chất thải y tế nguy hại, gồm 2 cơ sở y tế tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS) và 7 bệnh viện tuyến huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn, Na Rì, Bạch Thông, Ba Bể, Pác Nặm và TP. Bắc Kạn). Đối với các cơ sở y tế nhỏ, trạm y tế xã nằm xa trung tâm thành phố chưa được đầu tư lò đốt, chất thải y tế nguy hại được xử lý bằng lò đốt thủ công hoặc theo phương pháp chôn lấp tại chỗ chưa đảm bảo theo quy chuẩn môi trường.

     Để tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất thải y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Y tế xây dựng, trình UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chất thải y tế nguy hại được áp dụng mô hình xử lý theo cụm và xử lý tại chỗ, cụ thể: Tuyến tỉnh đặt hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại cụm Bệnh viện đa khoa tỉnh, thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh của Bệnh viện đa khoa và một số đơn vị y tế trên địa bàn thành phố; Tuyến huyện đặt hệ thống xử lý chất thải y tế nguy hại tại 8 Cụm Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các Trung tâm y tế tuyến huyện đặt làm cụm xử lý và một số trạm y tế, cơ sở y tế tư nhân lân cận. Đối với tuyến xã, chất thải y tế nguy hại của các trạm y tế phát sinh không nhiều, nên trong giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đặt 3 cụm xử lý tại Phòng khám đa khoa khu vực Nà Phặc, huyện Ngân Sơn; Trạm Y tế xã Yên Hân, huyện Chợ Mới và TrạmY tế xã Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các trạm y tế đặt làm cụm xử lý và một số trạm y tế, cơ sở y tế tư nhân lân cận. Các trạm y tế xã còn lại và các phòng khám tư nhân trên địa bàn, tùy theo tình hình thực tế phát sinh và khoảng cách đến các đơn vị trực tiếp xử lý theo cụm, các đơn vị sẽ vận chuyển để xử lý theo cụm hoặc áp dụng hình thức xử lý tại chỗ đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương.

 

Lò đốt chất thải y tế nguy hại tại bệnh viện huyện Pác Nặm

 

     Sau 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, về cơ bản khối lượng chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh đã được thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để theo quy định. Hầu hết các cơ sở y tế (chủ yếu là các cơ sở y tế công lập) đã chuyển giao chất thải rắn y tế nguy hại cho cụm cơ sở y tế để xử lý theo quy định. Công tác phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại đã được các cơ sở y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn tồn tại như: Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn chưa được bố trí kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế, một số cơ sở y tế tư nhân chưa thực hiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại đến cụm cơ sở y tế để xử lý. Nhận thức của một bộ phận cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, đặc biệt là đồng bào dân tộc trong công tác quản lý chất thải y tế và giữ gìn vệ sinh môi trường y tế còn hạn chế.

     Trong thời gian tới, Sở TN&MT Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế cho Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn; chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác quản lý chất thải y tế; đẩy mạnh truyền thông về quản lý chất thải y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường trong các bệnh viện, cơ sở y tế cho cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.

 

Ngô Văn Viện - Phó Giám đốc

Sở TN&MT tỉnh Bắc Cạn

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 11/2018)

 

Thống kê

Lượt truy cập: 2795561