--%>

     Ngày 6/8/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

     Thời gian gần đây, lượng phế liệu nhập khẩu về Việt Nam ngày càng tăng mạnh, gây tồn đọng phế liệu tại các cảng biển, làm ảnh hưởng đến hoạt động tại cảng và ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Nhằm góp phần quản lý chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Công Thương và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến việc quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

 

 

     Cụ thể, Bộ trưởng giao các Vụ, Cục trực thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện rà soát các quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu để tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện nay; trình Bộ ban hành Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất đối với một số loại phế liệu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ có biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động quá cảnh theo các Hiệp định quá cảnh hàng hóa mà Việt Nam ký kết với các nước...

     Sở Công Thương tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan Sở TN&MT trong việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về nhập khẩu phế liệu và tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhập khẩu phế liệu tại địa bàn.

     Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (được cơ quan có thẩm quyền của Bộ TN&MT cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất) tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và xử lý môi trường.

     Đối với các Hiệp hội ngành hàng phối hợp với Cục Công nghiệp, đánh giá nhu cầu và tính hiệu quả trong việc sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, khả năng cung ứng phế liệu từ nguồn trong nước và xây dựng danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo lộ trình; Kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường…

 

Phương Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 2680066