--%>

    Trước trình trạng mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có chiều hướng gia tăng cả về thời gian, mức độ ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân đã được các cơ quan truyền thông phản ánh nhiều trong thời gian vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1807/BTNMT-TCMT đề nghị UBND TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

    Gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 về Bộ TN&MT để tổng hợp. Nội dung báo cáo đề nghị cung cấp các thông tin chi tiết về quá trình triển khai và kết quả của từng nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg, những thuận lợi và vấn đề tồn tại, khó khăn cũng như kiến nghị có liên quan;

    Tiếp tục bố trí nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg;

   Khẩn trương thống kê, đánh giá hiện trạng các điểm nóng xảy ra ô nhiễm không khí do bụi và khí thải có nồng độ các thông số vượt ngưỡng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

    Xác định rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật;

    Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác BVMT trong các lĩnh vực Giao thông vận tải, Xây dựng, TN&MT, Công Thương; phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các phương tiện, chủ phương tiện sử dụng phương tiện giao thông không đáp ứng quy định về tiêu chuẩn khí thải hoặc chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ xây dựng, các công trình xây dựng đô thị, nhà ở, giao thông, dịch vụ công ích... gây ô nhiễm môi trường;

    Cập nhật và công bố thường xuyên thông tin chất lượng không khí trong TP; thông tin về các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về BVMTtrên địa bàn TP trên phương tiện thông tin đại chúng.

 

Vũ Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 2680299