--%>

    ​​Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, ngày 8/1/2019, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 121/BTNMT-VP yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung:

    Thứ nhất, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các văn bản, hồ sơ còn tồn đọng của năm 2018; triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019 để đạt kết quả cao; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra; hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2018 theo quy định;

    Thứ hai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản; thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nổ; thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tham gia các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong hệ thống hành chính Nhà nước dịp Tết; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội; không đi lễ hội trong giờ hành chính; có kế hoạch bố trí lãnh đạo, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết; thực hiện nghiêm túc ngày làm bù và ngay sau kỳ nghỉ Tết khẩn trương tập trung vào công việc, không để ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc;

    Thứ ba, các đơn vị tổ chức trực và lập danh sách Lãnh đạo trực Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  gửi về Văn phòng Bộ, đồng thời báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phát sinh (nếu có) báo cáo Lãnh đạo Bộ;

    Riêng đối với Tổng cục Môi trường, Bộ yêu cầu Tổng cục Môi trường cần tiếp tục phối phợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phòng, chống ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.

 

Trần Tân

Thống kê

Lượt truy cập: 1485427