--%>

     Trước thực trạng dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện, có nguy cơ lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp ở nước ta, ngày 11/3/2019, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 1025/BTNMT-TCMT về việc tăng cường BVMT trong phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi.

    ​Để chủ động thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống dịch, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải.

2. Tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch.

3. Có kế hoạch huy động các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, phương tiện, kinh phí,...) cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

4. Báo cáo kịp thời về Bộ TN&MT kết quả triển khai thực hiện; những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, phối hợp giải quyết.

 

Hương Đỗ

Thống kê

Lượt truy cập: 2680350