--%>

     Ngày 8/10/2019, Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (NCEM) - Tổng cục Môi trường và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp cùng Công ty TNHH Optex Nhật Bản tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Khảo sát với khu vực tư nhân để phổ biến công nghệ Nhật Bản cho các thiết bị quan trắc nước đơn giản nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường nước”. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh; Đại điện Đại sứ Nhật Bản Công sứ kinh tế Daisuke Okabe; Lãnh đạo NCEM; Đại diện JICA; Lãnh đạo Công ty TNHH Optex…

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Hưng Thịnh cho biết: Hoạt động quan trắc môi trường tại Việt Nam được thiết lập và duy trì từ năm 1994 đến nay. Hoạt động này ngày càng đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và BVMT ở Việt Nam. Trước những vấn đề môi trường nước đang diễn ra khá phức tạp ở quy mô địa phương và trên bình diện toàn lưu vực; việc tăng cường hoạt động quan trắc chất lượng nước nhằm cung cấp chuỗi số liệu theo không gian và thời gian là hết sức cần thiết. Trong đó, bên cạnh các phương pháp quan trắc tiêu chuẩn có độ chính xác cao như lấy mẫu, đo đạc tại hiện trường và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, cần có thêm các phương pháp, thiết bị đo nhanh chất lượng nước để tăng tần suất, số lượng điểm quan trắc với chi phí hợp lý, thời gian trả kết quả nhanh và độ chính xác.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Theo NCEM, mục tiêu của Dự án:Khảo sát với khu vực tư nhân để phổ biến công nghệ Nhật Bản cho các thiết bị quan trắc nước đơn giản nhằm tăng cường năng lực quản lý môi trường nước” nhằm thúc đẩy tăng cường quan trắc môi trường nước và xử lý nước thải tại Việt Nam. Dự án khảo sát và ứng dụng thử nghiệm thiết bị đo nhanh chất lượng nước “Water It” tại hiện trường bằng bộ kít thử nhanh do Công ty TNHH Optex Nhật Bản sản xuất nhằm tăng tần suất quan trắc và số lượng địa điểm tại các lưu vực sông Việt Nam với chi phí hợp lý; Ứng dụng phương pháp quan trắc mới cho các cơ quan môi trường tại Việt Nam và từ đó đánh giá, tổng kết hiệu quả và tính ứng dụng thiết bị “WATER it” tại Việt Nam.

     Dự án được thực hiện từ tháng 10/2019 - 9/2020 với tổng số vốn 944.758 USD, trong đó Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ 914.000 USD dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật. Các thiết bị được áp dụng quan trắc thử nghiệm tại 54 điểm quan trắc ở lưu vực sông Cầu thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương để đánh giá tính khả thi, hiệu quả và phù hợp điều kiện môi trường cũng như sự đáp ứng các quy định về kỹ thuật quan trắc và pháp luật đo lường ở Việt Nam.

 

Châu Loan

         

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1373629