--%>

     Ngày 20/4/2020, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 2141/BTNMT-TCMT ​đề nghị các tỉnh, thành phố, cơ quan, ban/ngành, tổ chức, đoàn thể hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học (ĐDSH) năm 2020.

 

     Trong Công văn, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của ĐDSH và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn ĐDSH; chỉ đạo nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên; Đồng thời, thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng; giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn ĐDSH hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

     Cùng với đó, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế ĐDSH và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ TN&MT theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

     

Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế ĐDSH với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về ĐDSH. Chủ đề Ngày quốc tế ĐDSH năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”. Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, ĐDSH và phát triển bền vững.

 

Nguyên Hằng

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 433924