--%>

     Ngày 8/5/2019, Bộ TN&MT đã có Công văn số 2105/BTNMT-TCMT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các ban, ngành, đoàn thể; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2019.​

     Chủ đề Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 là "Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta". Để hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm nay và các khuyến nghị của Công ước Đa dạng sinh học, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức trực thuộc triển khai một số hoạt động sau:

 

 

     Tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của tổ chức, cơ quan, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, doanh nhân về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học đối với việc đảm bảo lương thực thực phẩm, cung cấp dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe của con người, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền thực hiện các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, chú trọng các nội dung về bảo tồn và phát triển giống vật nuôi, cây trồng bản địa, cây, con dược liệu và các tri thức truyền thống liên quan; khai thác bền vững tài nguyên sinh học.

     Đồng thời, phát động các phong trào bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh, TP trực thuộc Trung ương như: Sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường và chế độ ăn uống lành mạnh; không buôn bán, sử dụng các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ; thực hiện các mô hình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với hoạt động xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động nuôi, trồng, khai thác bền vững các loài sinh vật, giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp, dược liệu và chế biến.

     Bên cạnh đó, tùy điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông thích hợp, mít-tinh kỷ niệm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự theo chủ đề của Ngày quốc tế Đa dạng sinh học 2019; treo áp phích, tranh cổ động, in tờ rơi và các hoạt động tuyên truyền phù hợp khác tại cơ quan, địa phương.

     Thông tin chi tiết về Ngày quốc tế đa dạng sinh học 2019 tham khảo tại Phụ lục Công văn số 2105/BTNMT-TCMT​ và tại địa chỉ http://www.cbd.int/idb/2019.

     Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt các hoạt động nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện Bộ thông qua Tổng cục Môi trường.

 

Hồng Nhung

 

Thống kê

Lượt truy cập: 3322212