--%>

     Tiếp nối chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

     Để hưởng ứng Chiến dịch, ngày 5/9/2018, Bộ TN&MT có công văn cố 4771/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, yêu cầu các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Truong ương; Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

     Sơ kết đánh giá và đề xuất giải pháp triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; tiến hành các họa động xử lý chất thải nhựa và ni lông;

     Phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng thu gom, thu hồi bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của liên Bộ: NN&PTNT, TN&MT hướng dẫn việc thug om, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

     Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

 

 

     Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh – truyền hình địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác BVMT, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, trong đó tập trung vào nội dung xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng; vận động nhân dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân tham gia BVMT; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề BVMT tại nơi công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm kêu gọi người dân cùng hành động BVMT;

     Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề môi trường lớn, điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; phối hợp với các nhà sản xuất tổ chức ngàu hội tái chế, nhằm thu gom, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, chất thải điện tử để tránh thải bỏ chung với rác thải sinh hoạt nông thôn.

     Đối với 28 tỉnh/TP và các cơ quan/đơn vị có trụ sở tại các địa phương ven biển, cần tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển…

     UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, tổng hợp báo cáo về các mô hình, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã triển khai và lựa chọn; giới thiệu 1 công trình xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn phù hợp, hiệu quả nhất với thực tế địa phương, gửi về Bộ TN&MT trước ngày 15/9/2018 để tổng hợp, đánh giá, giới thiệu và phổ biến nhân rộng.

 

Gia Linh

Thống kê

Lượt truy cập: 348857