--%>

 

 

     Tìm hiểu môi trường là một công trình khoa học công phu được kết hợp biên soạn hoàn hảo giữa hai nhà khoa học Mỹ: Eldon D.enger, Giáo sư sinh học, động vật học và môi trường học, trường cao đẳng Delta, Michigan và Bradley F.smith - Giáo sư môi trường học, trường đại học Huxley, Bellingham, Washinton.

     Nội dung sách viết về ô nhiễm môi trường, đưa ra một cái nhìn tổng quát về toàn bộ vấn đề liên quan đến môi trường trên toàn cầu hiện nay. Điểm hấp dẫn của cuốn sách là tầm nhìn toàn cầu, sức khái quát cao, dẫn chứng bằng hình ảnh sơ đồ, biểu mẫu và con số cụ thể, chính xác, đáng tin cậy, đầy sức thuyết phục… Đặc biệt, trước bối cảnh đanh báo động của môi trường hiện tại, các tác giả không quên lật lại những trang sử cũ, giúp người đọc có cái nhìn khái quát về các vấn đề môi trường quá khứ, để có cơ sở dự báo về bối cảnh tương lai…

 

Long Hoàng

Thống kê

Lượt truy cập: 948602