--%>

    Ngày 19/3/2019, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp về thực hiện Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn (CTR) và tổ chức Hội nghị toàn quốc bàn về các chủ trương, giải pháp cấp bách nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp.

    Tại cuộc họp, Tổng cục Môi trường, các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch Tài chính đã báo cáo và góp ý về: Xây dựng, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường; chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch về quản lý CTR; tổ chức định kỳ đánh giá hiện trạng và dự báo tình hình CTR; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý CTR; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý CTR; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến CTR; xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý CTR; thẩm định, đánh giá công nghệ trong lĩnh vực quản lý CTR; phân cấp cho các địa phương trong quản lý CTR…

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

    Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các đơn vị liên quan cần tổ chức tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTR; phân tích hiện trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung kế hoạch nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về CTR. Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo về công tác quản lý CTR trên địa bàn để nắm bắt thông tin tổng quát; làm việc với các địa phương về công tác quản lý nhà nước đối với CTR...

    Đối với việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về các chủ trương, giải pháp cấp bách liên quan đến quản lý CTR, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, cần tổ chức các hội thảo chuyên môn về cơ chế chính sách để làm sâu sắc hơn những vấn đề liên quan đến sửa đổi luật, nghị định, thông tư; đồng thời nên tổ chức triển lãm về công nghệ mới trong xử lý môi trường và các hoạt động khác bên lề của Hội nghị.

    Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu, bên cạnh hội thảo về cơ chế chính sách, Tổng cục Môi trường cần phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ trong xử lý CTR, có sự tham gia của các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp, nhằm đưa ra sáng kiến, mô hình phù hợp cả về công nghệ và giá thành để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc sắp tới.

    Bộ trưởng giao Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp các đề tài khoa học cấp Nhà nước và cấp Bộ; công trình khoa học khác về quản lý, xử lý CTR. Trên cơ sở đó, Tổng cục Môi trường sẽ sử dụng các kết quả này để xây dựng mô hình công nghệ khuyến cáo các địa phương áp dụng.

    Căn cứ vào kết quả của các nhiệm vụ nêu trên và kết quả của Hội nghị toàn quốc về CTR, Bộ sẽ xây dựng Đề án thống nhất quản lý nhà nước về CTR trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 

    Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã đi thị sát dây chuyền xử lý rác thải của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh (tỉnh Hưng Yên).

    Công ty TNHH Sa mạc xanh là công ty công nghệ môi trường, cung cấp giải pháp chuyển hóa CTR thành năng lượng. Công ty đã áp dụng công nghệ "khí hóa" từ việc xử lý, tái chế CTR thành nhiên liệu đến "khí hóa" CTR thành năng lượng nhằm nâng cao giá trị gia tăng của nhiên liệu sau rác. Với công nghệ này, rác đầu vào được nạp lên dây chuyền tiền chế bằng một cơ cấu nâng hạ thủy lực. Sau đó, được cắt nhỏ trên băng chuyền và tách biệt riêng ra thành 2 dòng vật chất, dòng vật chất thứ nhất là hữu cơ mô mềm và nước (là những vật chất dễ phân hủy, gây ô nhiễm mùi và kéo theo côn trùng…). Dòng vật chất này được Công ty trộn lẫn với than các bon trong quá trình xử lý rác, tạo ra vật chất gọi là các bon organic, nguồn gốc 100% hữu cơ, có thể sử dụng làm sản phẩm phân bón trong tương lai. Như vậy, toàn bộ hỗn hợp rác sẽ được chuyển hóa thành những sản phẩm hữu ích, phục vụ  nhu cầu của con người.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân thị sát dây chuyền xử lý rác của Công ty TNHH Sa Mạc Xanh

 

    Sau khi thăm quan dây chuyền xử lý rác thải của Công ty TNHH Sa mạc xanh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, Bộ TN&MT hoàn toàn ủng hộ mô hình xã hội hoá công tác xử lý rác thải, BVMT, thu hút mọi nguồn lực kinh tế tham gia vào đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải. Bộ luôn quan tâm tới những dây chuyền công nghệ xử lý rác tiên tiến và coi đây là công trình nghiên cứu hợp lý với hiện trạng Việt Nam hiện nay.

    Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo, Tổng cục Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên hướng dẫn Công ty TNHH Sa mạc xanh hoàn thiện thủ tục đánh giá tác động môi trường; rà soát, đánh giá một số công đoạn trong dây chuyền xử lý rác đang vận hành thử nghiệm, trong đó có một số quy trình công nghệ phải phù hợp với Việt Nam.

    Bộ trưởng cũng đề nghị Công ty TNHH Sa mạc xanh tiếp tục hoàn chỉnh công nghệ, vận hành thử nghiệm thành công, đưa công nghệ vào sản xuất thương mại, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế.

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 3322093