--%>

 

     Nơi xuất bản: NXB Xây dựng

     Tác Giả: Nguyễn Thị Kim Thái

     Ngày xuất bản: Năm 2013

     Số trang: 248 trang

     Kích thước: 19 x 26,5 cm

     Trọng lượng: 480 (gr)

     Hình thức bìa: Bìa mềm

     Giá bán: 50.000 VNĐ

 

     Cuốn sách này được chỉnh sửa, bổ sung và tái bản lần hai để kịp thời phuc vụ giảng dạy cho học sinh, sinh viên chuyên ngành kỹ thuật môi trường, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của sinh thái học: Các ứng dụng của sinh thái học trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường...

 

Đức Anh

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 1512421